Бібліотека

У книзі охоплено основні напрями формування та реалізації державної гендерної політики в системі публічного управління. Зокрема, висвітлюються основні поняття, сутність, сучасні тенденції, кращі європейські практики та механізми розвитку гендерної політики, а також законодавство України, міжнародні акти, законодавство і директиви ЄС у цій сфері.

ЗАВАНТАЖИТИ

     
  The book covers the main directions of the formation and realization of the state gender policy in the system of public administration. In particular, the main concepts, essence, current tendencies, best European experience and mechanisms of gender policy development as well as Ukrainian legislation, international acts, the EU legislation and directives in this specific area are highlighted.

 DOWNLOAD

     

Стратегічний інструментарій - Інструментарій для підготовки, впровадження, моніторингу, звітування та оцінки реформи державного управління та сферстратегії: керівництво для партнерів SIGMA

ЗАВАНТАЖИТИ

ДОДАТКИ

 

     

Методологічні основи принципів державного управління

ЗАВАНТАЖИТИ
     
  Методологічні основи принципів державного управління  ЗАВАНТАЖИТИ
     

Звіт програми SIGMA за результатами оцінки стану справ в системі державного управління України

ЗАВАНТАЖИТИ
     
  У посібнику висвітлено основні аспекти діяльності державних службовців та пропонуються практичні інструменти для ефективного виконання ними посадових обов'язків   ЗАВАНТАЖИТИ
     
Підсумки діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у 2017 році ПЕРЕГЛЯНУТИ
     
Методологічні основи принципів державного управління ЗАВАНТАЖИТИ
     
Впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Cоюзу TAIEX ЗАВАНТАЖИТИ
     
Впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Cоюзу TWINNING ЗАВАНТАЖИТИ
     
У посібнику висвітлено основні аспекти діяльності нових директоратів міністерств щодо аналізу та формування політики, впровадження реформ у відповідних сферах.
Стане у нагоді працівникам нових директоратів міністерств, а також буде цікавим широкому колу державних службовців та експертів у сфері державного управління і державної служби.
ЗАВАНТАЖИТИ
     

У посібнику наведено практичні рекомендації щодо застосування положень Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII.

Стане у нагоді службам управління персоналом державних органів, а також буде цікавим широкому колу державних службовців та експертів у сфері публічної адміністрації.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
Збірка містить роз’яснення національного агентства україни з питань державної служби з питань застосування Закону України «Про державну службу» ЗАВАНТАЖИТИ
     
Практичний посібник для керівників служб управління персоналом "Дисциплінарна відповідальність державних службовців" ЗАВАНТАЖИТИ
     
1

У посібнику проаналізовано положення законодавства країн Східного партнерства у сфері державної служби, стратегічні документи щодо її розвитку, заплановані зміни і стан їх впровадження.

Стане у нагоді службам управління персоналом державних органів, а також буде цікавим широкому колу державних службовців та експертам у сфері публічного управління.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
Збірник матеріалів: "Професійний розвиток державних службовців в країнах Східного партнерства: результати порівняльного дослідження реформи державної служби. ЗАВАНТАЖИТИ
     
  Робочий зошит учасника тренінгу «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури» ЗАВАНТАЖИТИ 
     
 Лідерство на державній службі в Україні ЗАВАНТАЖИТИ
     
Організація підвищення рівня професійної компетентності державних службовців в Україні ЗАВАНТАЖИТИ
     
Ця брошура є спробою здійснити короткий огляд та аналіз систем місцевого самоврядування країн «Східного партнерства», а також пріоритети їх розбудови.  ЗАВАНТАЖИТИ
     
Нормативно-правове забезпечення професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади  ЗАВАНТАЖИТИ
     
Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування  ЗАВАНТАЖИТИ
     
 

Буклет містить інформацію щодо досвіду Центру в сфері адаптації державної служби до стандартів європейського союзу

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

Звіт щодо виконання Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки та оборони України

 

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

Буклет містить інформацію щодо принципів, правових та організаційних засад забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

Буклет містить інформацію щодо системи антикорупційних органів в Україні

ЗАВАНТАЖИТИ

Актуально? Розкажіть друзям!