ЗВІТ про виконання плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя запровадження державної служби у першому півріччі 2018 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 298-р «Про відзначення 100-річчя запровадження державної служби» та Плану заходів діяльності територіальних органів НАДС з відзначення 100-річчя запровадження державної служби, у першому півріччі 2018 року НАДС та міжрегіональними управліннями в усіх регіонах України проводились урочисті заходи з нагоди 100-річчя запровадження державної служби (публікації в ЗМІ, тематичні виставки, розміщення інформації на офіційних веб-сайтах місцевих державних адміністрацій та рад, інші комунікативні заходи).

Зокрема у звітному періоді НАДС було проведено комунікативні заходи:

- круглий стіл «Державна служба України в діалектиці суспільних трансформацій» (31 травня 2018 року,  КНУ імені Тараса Шевченка);

- круглий стіл «Державна служба в Україні та формування її позитивного іміджу в умовах європейської інтеграції» (05 червня 2018 року, НАДС);

- міжнародний семінар «Європейські орієнтири в розбудові державної служби» (07 червня 2018 року, НАДС).

З метою інформування широкого кола громадськості НАДС було підготовлено тематичну експозицію «100-річчя державної служби в Україні» присвячену висвітленню подій інституційного становлення державної служби, що була започаткована в добу національно-визвольних звершень 1917-1920 років.

Для створення експозиції використані відкриті архівні матеріали Державної архівної служби України, Міністерства юстиції України, Центрального державного історичного архіву України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, архівні матеріали НАДС, НАДУ, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, ВЦПК.

17-18 травня 2018 року НАДС, спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, було презентовано тематичну експозицію «100-річчя державної служби в Україні»  в кулуарах Верховної Ради України.

Крім того, згадану експозицію було розміщено в будівлях Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Міністерства оборони України та КНУ імені Тараса Шевченка.

Разом з тим, було створено та розміщено на офіційних веб-сайтах НАДС та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу  два презентаційних ролика «100-річчя державної служби».

21 червня 2018 року, з нагоди 100-річчя державної служби та Дня державної служби, в Будинку офіційних прийомів Уряду відбулось урочисте вручення Президентом України нагород державним службовцям.

Міжрегіональними управліннями, територіальними органами НАДС у першому півріччі 2018 року проведено 685 заходів з нагоди 100-річчя запровадження державної служби та відзначення Дня державної служби. Інформація про найбільш цікаві заходи висвітлювалась Управлінням стратегічного планування та аналізу політики на офіційному сайті НАДС.

Так, Міжрегіональними управліннями НАДС проведено 159 комунікативні заходи: кругли столи (25), семінари (14), тематичні зустрічі (48) та інші урочисті заходи (39)  за участю провідних фахівців, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників громадських організацій на яких обговорено проблемні питання, що виникають у ході впровадження нового законодавства про державну службу, практичні аспекти його застосування та перспективи підготовки магістрів у галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

Так, зокрема, на базі Житомирського національного агроекологічного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації» за участю міжнародних фахівців.

У Чернівецькій облдержадміністрації відбувся науково-практичний семінар «Державна служба України: історичний досвід та сучасний розвиток».

У конгрес-центрі Сумського державного університету проведено форум на тему «Професіоналізація державних службовців Сумської області, підготовка та підвищення кваліфікації управлінських кадрів».

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбувся семінар «Проблеми та перспективи підготовки фахівців з публічного управління», в якому взяли участь начальник Мівжрегіонального управління НАДС у Донецькій та Луганській областях Н. Щербіна, представники департаментів Луганської облдержадміністрації, здобувачі вищої освіти – магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

Міжрегіональним управлінням НАДС у Полтавській та Кіровоградській областях проведено семінар для керівників та спеціалістів обласних, місцевих та районних прокуратур Полтавської області на тему «Новели законодавства з питань державної служби», на якому висвітлено основні етапи становлення інституту державної служби з періоду гетьманування Павла Скоропадського до сьогодення.

З нагоди 100-річчя державної служби України та відзначення Дня державної служби у переважній більшості регіонів відбувся ІІ тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

 Територіальними органами організовано та проведено 60 тематичних виставок.

Виставки проводились в приміщеннях місцевих державних адміністрацій, бібліотек, музеїв, центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, інститутів, будинків культури.

Зокрема, в Кіровоградській облдержадміністрації відбулася виставка дитячих малюнків «Влада очима дітей». На виставці представлено 34 творчі роботи виконавців обласного Центру дитячої та юнацької творчості.

За співпраці обласних державних архівів відбулися тематичні виставки архівних документів, присвячених висвітленню подій інституційного становлення державної служби, зокрема прийнятим у 1918 році законам, які вперше в історії України на законодавчому рівні закріпили засади функціонування інституту державної служби та статусу державного службовця (Житомирська, Закарпатська, Миколаївська,  Херсонська, Чернігівська області).

В Миколаївській облдержадміністрації презентовано електронний варіант виставки архівних документів з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Центрального державного кіно-, фото-, та фоно- архіву імені Г.С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного), Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ), Державного архіву Миколаївської області.

В Державному архіві  Херсонської області відкрито виставку документів, присвячених висвітленню подій інституційного становлення державної служби. Експозиція виставки висвітлює ключові етапи становлення та розвитку на Херсонщині професійної державної служби європейського зразка, традиції української державної служби та досвід національного державного управління з вдосконалення системи державного управління в Україні.

В приміщенні державного архіву Чернігівської області відбулася фотодокументальна виставка. Основний масив документів хронологічно охоплює 1802-1908 роки – накази Малоросійського губернського правління, укази Сенату, протоколи засідання Чернігівського губернського правління, формулярні списки, різноманітні довідки, свідоцтва тощо, які характеризують діяльність державних установ та їх чиновників, а також оголошення, розміщені на шпальтах газети «Чернігівській губернські відомості» (офіційна частина) щодо кадрових призначень чиновників Чернігівської губернії, їх нагороджень та відзначень.

Найбільше тематичних виставок організовано та проведено Міжрегіональним управлінням НАДС у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях (19), відсутня інформація щодо проведення таких заходів від Міжрегіонального управління НАДС у Донецькій та Луганській областях.

Так Міжрегіональними управліннями здійснено 134 публікації в ЗМІ, а саме:

розміщено 85 інформацій на веб-сайтах  інтернет ресурсу, в тому числі щодо ефіру на громадському телебаченні на тему «Чи є «дефіцит» чиновників на Волині?» за участю заступника Голови НАДС Заболотного А.В. та начальника Міжрегіонального управління у Волинській та Рівненській областях Лавренчука О.Ю. та сюжету на телебаченні- канал Соціальне телебачення Сумщини;

43 публікації в друкованих виданнях;

2 виступи на радіо: прямий ефір на радіо Житомирська хвиля «Історичне значення сторіччя запровадження державної служби України на тлі сторічного ювілею Української Революції та заснування Української держави у формі Гетьманату».за участю заступника начальника Міжрегіонального управління НАДС у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях Володимира Бражевського та кандидата історичних наук, доцента кафедри суспільних наук ЖНАЕУ Геннадія Махоріна; привітання з Днем державної служби та з нагоди 100 річчя державної служби у радіопередачі «Держава і влада» Національної телекомпанії «Тернопільська регіональна дирекція»;

2 сюжети на телеканалах: відео сюжет «Державна служба України цього річ святкує 100-річчя» на телеканалі М-Studio Новини у програмі Час м. Ужгород; виступ на місцевому ефірному телеканалі «МІСТО +» заступника начальника Міжрегіонального управління НАДС у Полтавській та Кіровоградській областях Тімощука А.О. з питань основних етапів становлення державної служби України;

2 збірника тез: Онищук С.В. «Державна служба України: національні традиції і сучасність» збірник тез круглого столу присвяченого 100-річчю запровадження державної служби України; збірник тез учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «»Кращий державний службовець в Івано-Франківській області приурочений !!-річчю запровадження державної служби України.

Більшу кількість публікацій в ЗМІ (35) здійснено Міжрегіональним управліннями у Волинській та Рівненській, не надали інформацію щодо публікацій міжрегіональні управління у Дніпропетровській та Запорізькій областях і у Донецькій та Луганській областях.

Територіальними управліннями НАДС розміщено на офіційних веб-сайтах місцевих ОДА та РДА 332 інформаційних повідомлення щодо відзначення 100-річчя запровадження державної служби. Найбільше таких публікацій здійснено Міжрегіональним управлінням НАДС у Харківській та Сумській областях (62), найменше  - міжрегіональними управліннями НАДС у Полтавській та Кіровоградській областях (2) і у Львівській та Закарпатській областях (3).

Актуально? Розкажіть друзям!