Порядок денний нового міністра

Аркуш, з якого розпочне свою діяльність но­вопризначений керівник, ніколи не буде чистим. Завдання останнього — не втратити цінних надбань і зберегти інституційну пам’ять, але водно­час і зуміти наповнити його новим при­вабливим змістом, суголосним з вимогами часу. Украй важливо при цьому оминути загрози урив­частості, зібгання, половинчастості, коли поверх­неве замінює глибинну суть.


Розбудова інституційної спроможності органу влади — це динамічний процес переосмислення досягнень і невдач, який дає змогу використати можливості, що їх постійно привно­сять нові виклики сучасного світу. Це збалансоване поєднання точно визначених функцій, оптимальної структу­ри для їх реалізації, чітких стан­дартів і процедур діяльнос­ті та здатність персоналу їм слідувати, що вимагає адек­ватного професійного рівня.

Акцентувати увагу новопризначених міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади на першочергових завданнях у сфері управління та запропонувати набір інструментів для їх ефективного виконання ставили за мету автори посібника  „План дій для нового міністра” .
Схвальні відгуки та низка слушних зауважень і пропозицій перших користувачів цього науково-практичного посібника стали стимулом для перевидання суттєво переосмислених та доповнених рекомендацій під назвою „ Порядок денний нового міністра” .

У виданні окреслюється своєрідний цикл діяль­ності органу влади, ос­но­вою якого є аналіз?полі­ти­­ки, стратегічне плану­ван­ня та оцінка впливу політики, акцентується увага на першо­чер­гових кроках, які необхідно зробити новопризначеному керівнику. Крім того, подається базова інформація про інституційну архітектуру органу виконавчої влади:?функ­ції, структура, процедури,?пер­­сонал, а також основні горизон­­тальні системи державного уп­рав­ління: бюджет, державні закупівлі та фінан­со­вий контроль, а також пропонуються кращі вітчизняні практики та європейські інструменти.

Зазначені посібники стануть у нагоді керівному складу органів виконавчої влади, а також будуть цікавими широкому колу державних службовців, політиків та експертів у сфері публічної адміністрації. 

План дій для нового Міністра

Порядок денний нового міністра

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини