Нормативно-правові акти прийняті на виконання Закону України від 10.12.2015 №889-VII "Про державну службу"

Закони України

 1. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VII
 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19 вересня 2019 року № 117-IX

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 230 «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 231 «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 243 «Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 448 «Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 622 «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 243 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державну службу»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 930 «Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 193 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 906 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 і від 6 грудня 2017 р. № 930»
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 945 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 995 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. № 313 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 52 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади»
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році»
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 469 «Про внесення зміни до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб»
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 844 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 851 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 і від 18 січня 2017 р. № 15»
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 886 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15»
 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 року № 888 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2019 року № 903 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2019 року № 906 «Про затвердження Порядку відбору представників громадських об’єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби»
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 939 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 930»
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 977 «Про затвердження Умов оплати праці державних службовців категорії «А», зарахованих за штат державного органу»
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 978 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 182» (щодо втрати чинності Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків)
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039 «Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження»
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1041 «Про затвердження Порядку делегування окремих повноважень керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади»
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1042 «Про затвердження Порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв’язку»
 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1071 «Деякі питання реформування державного управління»
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1169 "Про затвердження Умов оплати праці членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби"
 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15» 
 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 58 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640» 
 43. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 70 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15"
 44. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 72 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358"
 45. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 98 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 і від 22 липня 2016 р. № 448"
 46. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 99 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563"
 47. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 107 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304" 
 48. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 230 "Про внесення зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"
 49. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 299 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15" 
 50. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 364 "Про внесення змін до Положення про Національне агентство України з питань державної служби" 
 51. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 365 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 977" 
 52. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 366 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" 
 53. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 369 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 і від 25 березня 2016 р. № 246" 
 54. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 390 "Про скасування пунктів 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 201 та внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85" 
 55. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 444 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306"

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 844-р «Про схвалення Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження плану заходів щодо її реалізації»
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 974-р «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року № 474-р «Деякі питання реалізації реформи державного управління»
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1102-р «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 і від 27 грудня 2017 р. № 1013»
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 року № 305-р «Про підготовку та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 487-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2019 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління»
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 659-р «Про передачу цілісного майнового комплексу державної установи «Центр підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України» до сфери управління Національного агентства з питань державної служби»
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 961-р «Про внесення змін до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 18»
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 року № 1006-р «Про утворення Комісії з питань вищого корпусу державної служби та затвердження її персонального складу»
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1334-р «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 673 і від 24 квітня 2013 р. № 265»
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 193-р "Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби"
 13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 289-р "Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби" 
 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 560-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 844"

 

Накази НАДС:

 1. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568
 2. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 48 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 439/28569
 3. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 49 «Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 456/28586
 4. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 457/28587
 5. Наказ НАДС від 22 березня 2016 року № 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за № 567/28697
 6. Наказ НАДС від 12 квітня 2016 року № 76 «Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 786/28916
 7. Наказ НАДС від 05 серпня 2016 року № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333
 8. Наказ НАДС від 20 грудня 2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2017 року за № 28/29896
 9. Наказ НАДС від 17 серпня 2018 року № 199-18 «Про затвердження Методики проведення аналізу посад державної служби категорій «Б» та «В» у центральних органах виконавчої влади», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2018 року за № 1051/32503
 10. Наказ НАДС від 03 вересня 2018 року № 212-18 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за № 1075/32527
 11. Наказ НАДС від 11 вересня 2019 року № 172-19 «Про затвердження Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1077/34048
 12. Наказ НАДС від 15 жовтня 2019 року № 188-19 «Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 року за № 1157/34128
 13. Наказ НАДС від 01 листопада 2019 року № 198-19 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2019 року за № 1161/34132
 14. Наказ НАДС від 06 листопада 2019 року № 201-19 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2019 року за № 1165/34136
 15. Наказ НАДС від 13 січня 2020 року № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2020 року за № 126/34409
 16. Наказ НАДС від 21 лютого 2020 року № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2020 року за № 256/34539 
 17. Наказ НАДС від 13 березня 2020 року № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2020 року за № 277/34560 
 18. Наказ НАДС від 24 березня 2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.04.2020 за № 367/34650 
 19. Наказ НАДС від 13 квітня 2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.04.2020 за № 368/34651

   

 

Методичні рекомендації:

 1. Наказ НАДС від 23 травня 2017 року № 108 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»
 2. Наказ НАДС від 30 серпня 2017 року № 178 «Про затвердження Переліку тестових питань на знання законодавства з варіантами відповідей» (із змінами, внесеними наказом НАДС від 24 лютого 2021 року № 30-21)
 3. Наказ НАДС від 19 вересня 2017 року № 189 «Про затвердження типових завдань для перевірки професійних знань» (в редакції наказу НАДС від 16 жовтня 2019 року № 190-19)
 4. Наказ НАДС від 27 листопада 2017 року № 237 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» (в редакції наказу НАДС від 11 вересня 2019 року № 171-19)
 5. Наказ НАДС від 27 листопада 2017 року № 236 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення завдань та ключових показників результативності Генерального директора директорату, директора генерального департаменту та Генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України на період випробовування»
 6. Наказ НАДС від 11 квітня 2018 року № 84 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»
 7. Наказ НАДС від 26 липня 2018 року № 185-18 «Про затвердження Переліку завдань для перевірки компетентностей» (в редакції наказу НАДС від 14 листопада 2018 року № 266-18)
 8. Наказ НАДС від 29 серпня 2018 року № 208-18 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» (в редакції наказу НАДС від 24 вересня 2019 року № 177-19)
 9. Наказ НАДС від 24 жовтня 2018 року № 245-18 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»
 10. Наказ НАДС від 06 листопада 2019 року № 200-19 «Про затвердження складу організаційного комітету з питань відбору представників громадських об’єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби»
 11. Наказ НАДС від 02 грудня 2019 року № 219-19 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань підготовки посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В»
 12. Наказ НАДС від 04 грудня 2019 року № 221-19 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку»
 13. Наказ НАДС від 13 березня 2020 року № 38-20 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

 

Спільні накази:

 1. Наказ НАДС та Міністерства охорони здоров’я України від 13 квітня 2016 року № 80/352 «Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2016 року за № 661/28791
 2. Наказ НАДС та МОЗ від 10 липня 2019 року № 123-19/1598 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку надання медичного висновку у зв'язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2019 року за № 825/33796
 3. Наказ Міністерства молоді та спорту України та НАДС від 16 липня 2019 року № 3630/128 «Про втрату чинності наказу Міністерства молоді та спорту України та Національного агентства України з питань державної служби від 11 листопада 2014 року № 3737/169», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2019 р. за № 904/33875

 

Накази інших центральних органів виконавчої влади:

 1. Наказ Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033
 2. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10 травня 2017 року № 750 «Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 766/30634
 3. Наказ Міністерства юстиції України від 21 вересня 2017 року № 2952/5 «Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2017 року за № 1164/31032
 4. Наказ МОН від 29 жовтня 2018 року № 1172 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 5. Наказ Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2018 року № 78 «Питання організації роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України» (Витяг)
 6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03 липня 2019 року № 3391 «Про затвердження Положення про спартакіаду серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 липня 2019 року за № 821/33792

 

Інші нормативно-правові акти у сфері державної служби:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 465 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 521 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 615 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 163 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 423 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 535 «Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 361»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 586 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1087 «Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно членів Кабінету Міністрів України та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, на яких не поширюється законодавство про державну службу»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 791 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1153 «Про внесення змін до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 року № 6 «Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 201 "Деякі питання функціонування територіальних органів Національного агентства з питань державної служби"
 20. Наказ НАДС від 21 травня 2015 року № 98 «Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 600/27045

 

Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування:

 1. Роз’яснення Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування від 25 квітня 2016 року щодо застосування деяких положень Закону України «Про державну службу» в частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів
 2. Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування від 28 грудня 2017 року щодо застосування положень статті 20 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII в частині визначення досвіду роботи на посадах державної служби, набутого до набрання чинності цим Законом (відповідно до частини першої статті 13 та частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»)

 

Роз’яснення НАДС:

 1. Роз’яснення НАДС щодо застосування законодавства з питань державної служби (усі починаючи з 2016 року)

 

Зразки тесту з англійської та французької мови для перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А»:

 1. Тест з англійської мови
 2. Тест з французької мови

Постанов Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15"

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини