Швейцарсько-український освітній проект (DOCCU)

На шляху до побудови європейського, демократичного суспільства Україні необхідно здійснити ряд системних перетворень. Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що була ратифікована 20 вересня 2014 року, ще раз підкреслила верховенство демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод. Імплементація зазначеної Угоди передбачає велику роботу до практичної розбудови демократичного суспільства – впровадження системного підходу до вивчення публічних процесів, пов’язаних з реалізацією владних повноважень органів державного управління і місцевого самоврядування. Це вимагає формування системної парадигми демократичного врядування, яка органічно поєднала б у собі всі ці суспільні явища і процеси, породжені демократизацією державного управління.

Сучасна практика державного управління в Україні свідчить про неефективність традиційних механізмів державного управління та про необхідність запровадження нових концепцій публічного адміністрування та менеджменту, що відповідають потребам часу. Це, зокрема «належне врядування» (англ. good governance), яке вважається необхідним елементом демократичного політичного режиму. Основною особливістю зазначеної концепції є побудова діяльності органів влади із залученням організацій громадянського суспільства та приватного сектору. Демократичний політичний процес має дати громадянам реальну можливість бути його учасниками. Для цього необхідно сприяти забезпеченню свободи дій та вираження особистості, адже «свобода і можливість для особи діяти і виражати себе становлять найважливіші показники чесного і вмілого управління». Це модель демократичного врядування, яка є на сьогодні найбільш привабливою для України, оскільки вона сприяє взаємодії держави і суспільства. Запровадження цієї моделі потребує відповідної політики, зокрема в галузі освіти.

У цьому контексті особливого значення набуває утвердження принципів демократичного врядування у місцевих громадах через поширення знань з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ). Освіта для розвитку демократії в Україні є комплексним напрямом державно-громадської діяльності, спрямованим на реалізацію впродовж життя людини широкого спектра підходів, програм, ініціатив, серед яких основне місце займають Освіта для демократичного громадянства (ОДГ) та Освіта з прав людини (ОПЛ). В Україні реалізується низка ініціатив, спрямованих на посилення демократизації українського суспільства, розширення практики демократичного врядування.

Про проект

Однією з таких ініціатив є швейцарсько-український освітній проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU), який реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2014-2018 роки, а саме в рамках її напрямку «Врядування та відновлення миру». Донором проекту є Швейцарська Конфедерація, а головним виконавцем  проекту - Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія).

Головною метою проекту є підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні.  

Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами публічної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.

Перша фаза триває з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2018 року.

У ході впровадження проекту важливою є співпраця та підтримка Адміністрації Президента України, Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії педагогічних наук України, обласних державних адміністрацій, міжнародних і громадських організацій.

Проект передбачає поширену та поглиблену імплементацію ОДГ/ОПЛ
для досягнення наступних цілей:

 • Посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ.
 • Реалізація принципів «належного врядування» шляхом поширення знань з ОДГ/ОПЛ серед представників влади за допомогою впровадження відповідного навчального курсу в освітні програми підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.
 • Посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Проект DOCCU має на меті впровадити ОДГ/ОПЛ на національному, регіональному та місцевому рівнях серед публічних службовців та освітян, через передачу знань та практичного досвіду, що стане доступними широкому загалу за допомогою очних та дистанційних форм навчання, а також поширення знань через засоби масової інформації і випуск спеціальних публікацій для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та освітян.

Задача DOCCU – сприяти створенню середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини, гендерна рівність, збалансований розподіл повноважень та економічна стабільність. Належне управління та гендерна рівність є пов’язаними темами, яким Швейцарська агенція розвитку та співробітництва приділяє особливу увагу. Хоча обидва поняття закріплені законом, необхідно докласти багато зусиль для мінімізації розриву між положеннями закону та реальною дійсністю.

Семінари та тренінги

Проект у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби забезпечує впровадження Компоненту 1 «Державні службовці» на національному рівні. Компонент спрямовано на розбудову громадянського суспільства в Україні з метою:

 • реалізації принципів Good Governance (належного врядування) через поширення освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) серед представників влади;
 • створення і впровадження навчального курсу з ОДГ/ОПЛ в навчальні програми підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;
 • утвердження демократичних принципів у системі публічного управління;
 • посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Проектом передбачено проведення двох триденних семінарів-тренінгів, на яких буде розроблено освітні модулі з розвитку громадянських компетентностей та їх подальше впровадження у навчальні плани ВНЗ.  У 2017 році діяльність за проектом передбачає підготовку 100 майстер-тренерів з розвитку громадянських компетентностей для ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців у рамках магістерських програм «Публічне управління та адміністрування».

Програму семінару-тренінгу розроблено відповідно до Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, яка була прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 року, з урахуванням рекомендацій та матеріалів посібників з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.

Тематика дидактичних семінарів для тренерів з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини за проектом «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» включає навчання за двома блоками.

БЛОК 1. Освіта з питань демократичного громадянства і демократичне врядування

 • Демократичне громадянство і демократичне врядування як провідні тенденції розвитку суспільства.
 • Демократія: зміст і особливості. Сучасні демократії, демократичні суспільства і демократичне врядування.
 • Сучасні концепції державного управління та державної служби.
 • Розвиток професійних компетентностей державних службовців.
 • Демократичне врядування у щоденній практиці роботи державних службовців: переваги, проблеми, виклики та становлення.
 • Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини.

БЛОК 2. Основи викладання курсу ОДГ/ОПЛ

 • Навчання демократії та прав людини. Методика викладання ОДГ/ОПЛ.
 • Професійні компетентності, які необхідні тренерам  для викладання курсу з ОДГ/ОПЛ.
 • Укладання власного портфоліо тренера з ОДГ/ОПЛ.

Офіційний сайт проекту: http://doccu.in.ua.

Збірник методичних матеріалів «Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»:

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини