Інформація щодо заходів НАДС, які були вжиті протягом 2014-2017 років на виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Забезпечення рівного доступу до державної служби жінок і чоловіків

Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015р. № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.

Підвищення кваліфікації з основ гендерної рівності державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування

Протягом 2014-2017 років на виконання розділу VII Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 26 вересня 2013 року № 717 організовано підвищення кваліфікації з основ гендерної рівності для 11726 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, з них у: 2014 році – 3625 осіб, 2015 році – 3146 осіб, 2016 році – 3275 осіб, 2017 році – 4572 осіб.

Крім того, на виконання пункту 107 Плану дій Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року №1393, НАДС у межах повноважень рекомендовано НАДУ та її регіональним інститутам, обласним та регіональним центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій включення до професійних програм та програм тематичних постійно діючих і короткотермінових семінарів тем і модулів з питань запобігання та протидії дискримінації (лист НАДС від 03 лютого 2016 року № 11/70/22-16).

Комунікативні заходи

2 жовтня 2014 року НАДС та Міністерством оборони України, за підтримки Програми Україна - НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони організовано міжнародний круглий стіл на тему «Гендерна рівність та рівні відносини в секторі безпеки і оборони України – сучасність та майбутнє». У заході взяли учать представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, міжнародних організацій, вищих навчальних закладів, громадських організацій, іноземні та українські експерти, народні депутати України.

У рамках круглого столу розглянуто питання міжнародного досвіду щодо питань реалізації політики гендерної рівності та рівних відносин, обговорено питання формування та реалізації гендерної політики в системі державного управління, зокрема секторі безпеки і оборони України.

В рамках Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони 24 та 25 жовтня 2017 року на базі Дипломатичної академії України імені Генадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України відбувся модуль Інформаційно-ознайомчого курсу з євроатлантичної інтеграції, присвячений темі лідерства та гендеру.

Учасники модулю обговорили питання гендеру, гендерної рівності у сфері миру та безпеки, зокрема,  успішні приклади виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН  №1325 «Жінки, мир, безпека», основні аспекти гендерного мейнстрімінгу, втілення принципів Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 в НАТО та про гендерне бюджетування.

Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті

Відповідно до завдання 5.4. – Гендерна рівність Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» НАДС веде облік частки жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посади категорії «А»). Зокрема, протягом 2016 року на зазначені посади було призначено 36 осіб, серед них 6 жінок, що складає 16,7%.

Протягом 2017 року на зазначені посади було призначено 101 особу, серед них 23 жінки, що складає 27,8%, а саме:

Посада

І півріччя 2017, осіб

ІІ півріччя 2017, осіб

З них жінок

протягом 2017

 
 

Державний секретар
(та заступники)

7

2

1

 

Керівник ЦОВВ (та перший заступник, заступники)

11

8

4

 

Керівник апарату іншого державного органу

3

0

0

 

Голови місцевих державних адміністрацій

56

14

18

 

Всього:

77

24

23

 

 

Діяльність у складі Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі

Представник НАДС входить до складу Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі, яку створено наказом Міністерства соціальної політики України від 08.06.2012р. № 345 «Про Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі».

Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Відповідно до статей 12 та 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005р. № 2866-IV на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе від 11.05.2017 № 18535/0/1-17 заступника Голови НАДС Заболотного А.В. визначено уповноваженою особою з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в апараті НАДС.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини