Інформація щодо заходів НАДС, які були вжиті протягом 2017-2018 років на виконання Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

Забезпечення рівного доступу до державної служби жінок і чоловіків

Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.

Підвищення кваліфікації з основ гендерної рівності державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування

У 2018 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 затверджено План заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – План заходів), яким передбачено розроблення програм спеціальних короткострокових навчальних курсів, семінарів, тренінгів, модулів до  професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, зокрема з питань гендерної політики.

На виконання заходів 1, 2 завдань 5 та 6 Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 “Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року” НАДС у межах повноважень рекомендовано Національній академії державного управління при Президентові України, центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Всеукраїнському центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування розроблення модулів/тем за сферами дії Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з урахуванням сучасних міжнародних документів та рекомендацій міжнародних моніторингових органів та включення їх до професійних, короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з подальшою організацією відповідного навчання (лист НАДС від 04 травня 2018 року № 84/70/22-18).

На сьогодні НАДУ та її регіональними інститутами, обласними та регіональними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій питання гендерної політики  включено до варіативних складових професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за темами:

  • “Основи державної політики у сфері запобігання та протидії дискримінації”;
  • “Протидія дискримінації та подолання гендерних стереотипів”;
  • “Засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”;
  • “Протидія дискримінації та подолання гендерних стереотипів”;
  • “Поняття і проблеми гендерної політики”;
  • “Сучасні підходи у наданні гендерно-чутливих соціальних послуг”;
  • “Впровадження гендерних підходів у діяльність органів публічної влади: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;
  • “Трактування закону України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, тощо.

Впродовж 2018 року навчання за відповідними програмами пройшли 1032 державних службовця і посадових осіб органів місцевого самоврядування та 444 спеціалісти з питань забезпечення гендерної рівності.

Разом з тим, у 2017 році організовано підвищення кваліфікації з основ гендерної рівності для 3748 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 16-17 жовтня 2018 року було проведено навчання за програмою тематичного короткострокового семінару “Гендерна рівність на державній службі”.

У рамках семінару відбулась тематична зустріч з Урядовим уповноваженим з питань гендерної політики Катериною Левченко, яка познайомила слухачів з особливостями формування гендерної політики в Україні на сучасному етапі.

Під час семінару учасники обговорили основи гендерної теорії, етичні аспекти гендерної самореалізації державного службовця, а також правові аспекти гендерної політики в Україні у рамках виконання міжнародних зобов’язань.

Участь у заході взяли представники Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Конституційного Суду України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України та інших державних органів у кількості 51 особа. По завершенні навчання всі слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Крім того, 23 жовтня 2018 року для членів та працівників Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби відбулось навчання за програмою одноденного тематичного короткострокового семінару на тему: “Гендерна рівність на державній службі” за участі представників ООН Жінки в Україні.

Комунікативні заходи

У рамках Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони 24 та 25 жовтня 2017 року на базі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України відбувся модуль Інформаційно-ознайомчого курсу з євроатлантичної інтеграції, присвячений темі лідерства та гендеру.

Учасники модулю обговорили питання гендеру, гендерної рівності у сфері миру та безпеки, зокрема,  успішні приклади виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН  №1325 “Жінки, мир, безпека”, основні аспекти гендерного мейнстрімінгу, втілення принципів Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 в НАТО та про гендерне бюджетування.

27 та 28 вересня 2018 року в рамках вищезгаданої програми відбувся VII модуль проекту “100 чемпіонів” на тему: “Рівність між чоловіками та жінками у центрі реформ”, який був зорієнтований на оволодіння учасниками знаннями щодо гендерної рівності, механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності.

Учасники модулю мали змогу  обговорити питання гендерної тенденції в політичному контексті України, питання важливості прийняття законопроектів з гендерної рівності, питання гендеру в умовах гібридної війни та гендерно-орієнтованого бюджетування.

22 листопада 2018 року НАДС спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу в рамках Робочої групи (Панелі) “Врядування та реформа державного управління” Тематичної платформи 1 “Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування” ініціативи ЄС “Східне партнерство” було проведено семінар “Забезпечення гендерного паритету на публічній службі.

Захід організовувався з метою сприяння запровадженню гендерної рівності та практичної інтеграції гендерного підходу в діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад країн-членів ЄС та країн ініціативи ЄС “Східне партнерство”, а також обговорення актуальних питань та кращих практик щодо забезпечення, впровадження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування на центральному та місцевому рівнях.

Участь у семінарі взяли представники міністерств, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування країн ініціативи ЄС “Східне партнерство”, закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, інститутів громадянського суспільства, міжнародні та вітчизняні експерти з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків.

У рамках зазначеного семінару було презентовано книгу “Гендерна політика в системі публічного управління України”, підготовлену НАДС спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

У книзі висвітлено основні напрями формування та реалізації державної гендерної політики в системі публічного управління, зокрема основні поняття, сутність, сучасні тенденції, кращі європейські практики та механізми розвитку гендерної політики, а також законодавство України, міжнародні акти, законодавство і директиви ЄС у цій сфері.

Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті

На виконання завдання 5.4. – Гендерна рівність Національної доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна” НАДС веде облік частки жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посади категорії “А”).

Посада

І півріччя 2016

ІІ півріччя 2016

2017, осіб

з них жінок

протягом 2017

2018, осіб

з них жінок

протягом 2018

осіб

з них жінок

Державний секретар КМУ та його заступники, державні секретарі міністерств

Надання зазначеної інформації не вбачається за можливе, оскільки Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року набрав чинності 1 травня 2016 року.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби утворена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 490

 

13

 

1

 

9

 

1

 

2

 

-

Керівник ЦОВВ (та перший заступник, заступники)

 

14

 

3

 

19

 

4

 

10

 

2

Керівник апарату/

Секретаріату

 

0

 

0

 

3

 

0

 

3

 

2

Голови місцевих державних адміністрацій*

 

9

 

4

 

70

 

18

 

-

 

-

Всього:

36

8

101

23

15

4

* Відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року № 2190-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби” з 11 листопада 2017 року посади голів місцевих державних адміністрацій не належать до посад державної служби категорії “А” (вищий корпус державної служби), а посади заступників голів місцевих держадміністрацій – до посад державної служби категорії “Б”.

За друге півріччя 2016 року на вищевказані посади було призначено 36 осіб, з них 8 жінок.

Протягом 2017 року на зазначені посади було призначено 101 особу, серед них 23 жінки, що складає 27,8%.

У 2018 році проведено 21 конкурс на посади державної служби категорії “А”, де визначено 18 переможців, з яких 6 жінок та 12 чоловіків. Другим кандидатом за результатом конкурсу визначено 11 осіб, з яких 4 жінки та 7 чоловіків.

За результатами проведених конкурсів на посади державної служби категорії “А” призначено 15 переможців, з яких 4 жінки.

Крім того, кількість осіб, які подали документи для участі у конкурсі складає 180 осіб, з яких 141 особа  – чоловіки та 39 осіб – жінки. Кількість осіб, які допущені для участі у конкурсі складає 152 особи, де 120 осіб – чоловіки та 32 – жінки.

Разом з тим, враховуючи положення Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловік”, а також на виконання “Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року”, НАДС розпочато підготовку проекту змін до наказу № 223 “Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) “Звіт про кількісний склад державних службовців” та Інструкції щодо її заповнення”. Зміни до наказу передбачають деталізований та розширений набір показників щодо осіб, які працюють в державних органах, в тому числі й за ознакою статі та віковою групою.

Орієнтовний термін початку роботи оновленої системи збору статистичних даних про кількісний склад державних службовців, які працюють в державних органах, установах та організаціях, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені до посад державної служби – ІІ квартал 2019 року. Водночас, Державна служба статистики України підготувала проект постанови КМУ “Питання координації збирання даних для моніторингу Цілей сталого розвитку”. Крім того, Переліком завдань та індикаторів цілей сталого розвитку для України до 2030 року передбачено виконання НАДС індикатору щодо обліку жінок на державній службі у розрізі категорій посад “А”, “Б” та “В”.

На виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 “Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року” НАДС що півроку звітується Міністерству соціальної політики України про виконання завдань і заходів Програми для її узагальнення та подання Кабінету Міністрів України.

Разом з тим, на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113-р “Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року” (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 637-р) НАДС щороку надає Міністерству соціальної політики України інформацію про стан виконання Національного плану дій для узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України.

Діяльність у складі Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі

Представник НАДС входить до складу Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі, яку створено наказом Міністерства соціальної політики України від 08 червня 2012року № 345 “Про Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі”.

Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Відповідно до статей 12 та 13 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 08 вересня 2005року № 2866-IV наказом НАДС від 21лютого 2017 року № 58/1 К/О “Про визначення уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в апараті Національного агентства України з питань державної служби” уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків визначено заступника Голови НАДС Заболотного А.В.

Відповідальним структурним підрозділом з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в апараті НАДС, його територіальних органах та установах, що належать до сфери його управління визначено відділ інформаційно-аналітичного забезпечення Управління стратегічного планування та аналізу політики.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини