Ініціатива ЄС "Східне партнерство"

 

Ініціатива Європейського Союзу (далі - ЄС) «Східне партнерство» - це політика ЄС, що має на меті зміцнення партнерських відносин із східними сусідами ЄС. 07 травня 2009 року на саміті, що відбувся у Празі (Чеська Республіка), держави-члени ЄС та представники Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Грузії, Молдови та України прийняли рішення щодо започаткування ініціативи ЄС «Східне партнерство» з метою реалізації політичної асоціації та економічної інтеграції між ЄС та його східними країнами-партнерами. Цю політику ініціювали Польща та Швеція.

Східне партнерство ґрунтується на взаємних інтересах та зобов'язаннях сторін, а також на принципах загальної участі й відповідальності, прозорості та існуючих двосторонніх договірних відносинах. Крім того, співробітництво в межах Східного партнерства здійснюється відповідно до принципів міжнародного права та основоположних цінностей, включаючи демократію, верховенство права, повагу прав людини та основних свобод, ринкової економіки, сталого розвитку та належного врядування.

Східне партнерство має на меті створення спільного простору загальної демократії, процвітання, стабільності та посиленої співпраці. Крім того, підписані у рамках Східного партнерства зобов’язання сприяють зміцненню державної та суспільної стійкості: це робить ЄС та партнерів сильнішими та більш пристосованими для вирішення внутрішніх та зовнішніх проблем.

Глави держав та урядів країн-членів ЄС, а також шість країн-партнерів Східного партнерства зустрічаються щороку на самітах Східного партнерства. Остання декларація саміту Східного партнерства, узгоджена в травні 2015 року в Ризі, включила в себе співпрацю та забезпечила напрямок подальших спільних дій. Наступний саміт відбувся 24 листопада в Брюсселі, після якого буде організовано ряд відповідних заходів.

До реалізації співробітництва з ініціативою «Східне партнерство» окрім представників урядів залучено більш широке коло осіб, зокрема:

  • Форум громадянського суспільства Східного партнерства забезпечує врахування думок громадянськості;
  • Конференція за участю місцевих та регіональних органів влади Східного Партнерства (CORLEAP) спрямована на досягнення цілей ініціативи на рівні управління, що є найближчим до людей;
  • Парламентська асамблея EURONEST забезпечує платформу для парламентського нагляду за Східним партнерством;

Крім того, під час Саміту Східного партнерства, кожні два роки, проводяться заходи високого рівня з представниками бізнесу та ЗМІ.

Довідкова інформація та ключові події:

Європейська політика сусідства (ЄПС) була розроблена в якості основи для відносин із сусідніми країнами ЄС у 2004 році. Східне партнерство було створене як особливий східний аспект політики східного партнерства, який містить як двосторонні, так і багатосторонні цілі. Як зазначалося раніше, політику Східного партнерства було започатковано на Празькому саміті в 2009 році. З тих пір політика Східного партнерства розвивалася; зміст політики розширився, поглибився і адаптувався до змін сьогодення. Останні важливі політичні розробки ґрунтуються на огляді 2015 року ЄПС та Глобальної стратегії ЄС на 2016 рік. Обидва закликають зосередити зусилля на досягненні мети щодо посилення стабілізації та стійкості сусідів ЄС.

ЄС прагне будувати міцні та взаємовигідні відносини з усіма шістьма партнерами, незалежно від їхнього особистого рівня амбіцій у відносинах з ЄС. Двосторонні відносини ґрунтуються на диференціації, тоді як багатостороння структура Східного партнерства пропонує всеохоплюючу основу, яка охоплює всі шість країн-партнерів.

Угоди про асоціацію та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, укладені в 2014 році, привели відносини між ЄС та Грузією, Республікою Молдова та Україною до нового рівня. Угоди спрямовані на зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції. Вони передбачають суттєві реформи, спрямовані на приведення країн-партнерів у відповідність з ЄС шляхом узгодження їх законодавства та стандартів ЄС. Найважливіше те, що вони мають на меті покращити життя громадян. Показовим прикладом є лібералізація візового режиму, яка набула чинності для Грузії та України у 2017 році, а також для Молдови в 2014 році.

В результаті огляду ЄПС в 2015 році, в якому наголошено на праві власності та диференціації політики, був прийнятий більш індивідуальний підхід до відносин з Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю. Додаткова інформація зазначена у доповіді за 2017 рік щодо реалізації перегляду ЄПС 2015 року. Зокрема, було підписано нову угоду про всеохоплююче та посилене партнерство з Вірменією, в політико-економічному співробітництві з ЄС буде враховано інші міжнародні зобов'язання Вірменії. ЄС також обговорює нову Рамкову угоду з Азербайджаном, з метою забезпечення кращого відображення наші інтереси та цінності. У відносинах з Білорусією триває робота з визначення напрямів співробітництва.

Діяльність Східного партнерства зосереджена на чотирьох пріоритетних сферах співробітництва, узгоджених на саміті Східного партнерства у Ризі в 2015 році: посилення врядування: зміцнення інститутів та належне врядування; зміцнення економіки: економічний розвиток та розширення ринкових можливостей; посилення взаємодії: посилення взаємодії; мобільність та розвиток суспільства: розширення контактів між людьми.

Обговорення на багатосторонніх зустрічах Платформ та Панелей за участі шести країн-партнерів та країн-членів ЄС допомагають здійснити обмін кращими практиками у згаданих сферах та розвивати регіональне співробітництво.

Фінансова співпраця

Впродовж 2014-2020 років Європейський інструмент сусідства (ЄІС) є ключовим фінансовим інструментом ЄС для співпраці з країнами Східного партнерства. Впродовж 2014-2017 років країни-партнери вже отримали значну користь від коштів у розмірі 2,8 мільярдів євро, виділених Євросоюзом.

З метою забезпечення реалізації пріоритетних напрямів політики Східного партнерства на основі інклюзивного підходу розробляються нові багаторічні рамкові програми допомоги на період 2017/2018-2020 років між ЄС, державами-членами ЄС та його шістьома країнами-партнерами. Вони виконують роль робочих планів, що визначають діяльність до 2020 року, та охоплюють чотири пріоритетні напрями розвитку Східного партнерства.

Співпраця в рамках Східного партнерства. Пріоритетні сфери.

Досягнення відчутних результатів для громадян є пріоритетом діяльності Східного партнерства. З цією метою спільно з усіма заінтересованими сторонами було розроблено 20 ключових завдань на період до 2020 року.

Деякі пріоритетні завдання включають:

  • Розширення основних мереж Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T);
  • Підвищення політичної відповідальності за енергоефективність;
  • Доступність фінансування малих та середніх підприємств (МСП), включаючи кредитування в національній валюті;
  • Створення способів зниження роумінгових тарифів між партнерами шляхом проведення досліджень;
  • Розширення можливостей у сфері торгівлі;
  • Залучення громадянського суспільства,
  • Підтримка молоді. 

Спільний робочий документ «Східне Партнерство – зосередження на ключових пріоритетах та очікуваних досягненнях», розроблений Європейською Комісією та Європейською службою зовнішньої дії, докладно описує цілі у п'яти пріоритетних напрямах співпраці, узгоджених на саміті Східного партнерства у Ризі у 2015 році:

1. Посилення державного управління: зміцнення інститутів та забезпечення належного урядування

Зміцнені інститути та належне управління є важливими передумовами для економічного зростання та соціальної стійкості. Удосконалення управління, зміцнення виборчих систем, реформування системи правосуддя, боротьба з корупцією, посилення співпраці в галузі безпеки – зокрема боротьба з організованою злочинністю - підтримка у вирішенні конфліктів, запобігання кризовим ситуаціям, захист населення від нових загроз та кібербезпека є ключовими умовами довіри громадян до їхньої держави та побудови доброчесного суспільства. Крім того, посилене співробітництво у сфері безпеки сприятиме кращому оснащенню ЄС та східних партнерів для захисту своїх громадян.

2. Посилення економіки: економічний розвиток та ринкові можливості

У сфері економічного розвитку та ринкових можливостей 20 ключових завдань на період до 2020 року будуть спрямовані на створення нових робочих місць і підвищення їх якості та збільшення доходів, зокрема, шляхом покращення ділового середовища. ЄС підтримуватиме своїх східних партнерів у наближенні до диверсифікованої, стійкої та сучасної економіки, створенні робочих місць у нових секторах, залученні інвестицій та збереженні макроекономічної стабільності, просуванні процесу економічного переходу та покращенні спроможностей країн-партнерів скористатися перевагами торгівлі з ЄС та між собою.

3. Посилення взаємозв’язків: взаємодії, енергоефективність, охорона довкілля та зміна клімату

Кращий взаємозв’язок, енергоефективність, заходи щодо збереження навколишнього середовища та зменшення наслідків зміни клімату сприятимуть підвищенню стійкості країн-партнерів. Покращене транспортне сполучення сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та подорожей туристичних послуг. Енергетичні взаємозв'язки та підвищення енергоефективності зміцнять енергетичну безпеку та відкриють нові можливості для економічного розвитку. Покращені дії щодо адаптації до зміни клімату та пом'якшення його наслідків сприяють підвищенню ефективності економіки країн-партнерів, у той же час, зменшуючи вразливість до негативних наслідків зміни клімату та підвищуючи якість життя.

4. Посилення ролі суспільства: мобільність та контакти між людьми

Забезпечення  спрощених та регулярних обмінів між громадянами є головними у сфері мобільності та міжлюдських контактів. Мобільність та багатосторонні контакти між спільнотами, включаючи лібералізацію візового режиму, в безпечному та організованому середовищі надають можливості вивчати кращі практики інших країн. Особливі зусилля будуть спрямовані на вкладення ресурсів у молодь, як інвестиції в майбутнє, шляхом підтримки та розширення можливостей молодого покоління, зокрема розвитку їх навичок та сприяння їх працевлаштуванню.

5. Залучення широких верств суспільства, гендерне питання та комунікації

Структуроване співробітництво з широким колом організацій громадянського суспільства, прагнення до гендерної рівності та недискримінації, а також покращені, прозорі та індивідуальні стратегічні комунікації будуть здійснюватися на горизонтальному рівні відповідно до чотирьох пріоритетних сфер Східного партнерства.

Корисні посилання: 

https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership_en

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини