Співробітництво з ініціативою ЄС "Східне партнерство"

Ініціатива Європейського Союзу (далі - ЄС) «Східне партнерство» - це політика ЄС, що має на меті зміцнення партнерських відносин із східними сусідами ЄС. 07 травня 2009 року на саміті, що відбувся у Празі (Чеська Республіка), держави-члени ЄС та представники Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Грузії, Молдови та України прийняли рішення щодо започаткування ініціативи ЄС «Східне партнерство» з метою реалізації політичної асоціації та економічної інтеграції між ЄС та його східними країнами-партнерами. Цю політику ініціювали Польща та Швеція.

Східне партнерство ґрунтується на взаємних інтересах та зобов'язаннях сторін, а також на принципах загальної участі й відповідальності, прозорості та існуючих двосторонніх договірних відносинах. Крім того, співробітництво в межах Східного партнерства здійснюється відповідно до принципів міжнародного права та основоположних цінностей, включаючи демократію, верховенство права, повагу прав людини та основних свобод, ринкової економіки, сталого розвитку та належного врядування.

Східне партнерство має на меті створення спільного простору загальної демократії, процвітання, стабільності та посиленої співпраці. Крім того, підписані у рамках Східного партнерства зобов’язання сприяють зміцненню державної та суспільної стійкості: це робить ЄС та партнерів сильнішими та більш пристосованими для вирішення внутрішніх та зовнішніх проблем.

Діяльність Східного партнерства зосереджена на чотирьох пріоритетних сферах співробітництва, узгоджених на саміті Східного партнерства у Ризі в 2015 році: посилення врядування: зміцнення інститутів та належне врядування; зміцнення економіки: економічний розвиток та розширення ринкових можливостей; посилення взаємодії: посилення взаємодії; мобільність та розвиток суспільства: розширення контактів між людьми.

З 2011 року НАДС приймає активну участь у сферах діяльності Робочої панелі «Врядування та реформа державного управління» Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» ініціативи ЄС «Східне партнерство» (далі – Робоча панель), зокрема на постійній основі бере участь у засіданнях Робочої панелі та у заходах, організованих країнами Східного партнерства, а також щороку готує пропозиції до проекту Плану заходів Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» на відповідний рік.

Тематична платформа 1 «Демократія, належне врядування та стабільність»/“Democracy, Good Governance & Stability” спрямована на сприяння демократичним та економічним реформам у країнах-партнерах Східного партнерства. Її метою є розвиток стабільних демократичних інститутів (включаючи стандарти виборчого процесу, законодавство щодо засобів масової інформації, антикорупційні заходи) та ефективних державних структур. Цілями цієї платформи є безпека, забезпечення стабільності суверенітету та територіальної цілісності країн-партнерів шляхом реалізації багатосторонніх заходів, спрямованих на зміцнення довіри та створення систем своєчасного попередження.

Діяльність Робочої групи (Панелі) спрямована на такі напрями:

 • «Державна служба, державні установи та їх функції (управління людськими ресурсами, загальні засади прийняття та проходження державної служби, нормативно-правові акти)»;
 • «Прозорість, електронне урядування та захист даних»;
 • «Децентралізація місцевих/ регіональних органів державної влади»;
 • «Ефективне управління технічною допомогою».

З 2012 року Україна є країною-лідером у сфері «Ефективне управління технічною допомогою». Щороку НАДС готує та затверджує разом з партнерами Східного партнерства план заходів на відповідний рік у чотирьох згаданих сферах.

Починаючи з 2013 року, у рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС було забезпечено підготовку та реалізацію 19 комунікативних заходів.

 • Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізація державної служби в контексті європейської інтеграції:  інституційні та кадрові аспекти» (6-7 червня 2013 року);
 • Щорічні Рішельєвські академічні читання «Модернізація державної служби в умовах реалізації політики європейської інтеграції» (25 – 27 вересня 2013 року, м. Одеса)
 • Восьма щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (6-7 листопада 2014 року);
 • Конференція «Актуальні питання реформування державної служби в контексті взаємодії з громадськістю» (27-28 листопада 2014 року)
 • Конференція «Взаємодія органів державної влади та громадськості в рамках реалізації Угоди про асоціацію» (14-15 травня 2015 року);
 • Сьомі щорічні Рішельєвські академічні читання «Управління людськими ресурсами на державній службі: нові підходи та технології» (24-25 вересня 2015 року, м. Одеса);
 • Дев’ята щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (12-13 листопада 2015 року).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізм, етика та цінності державної служби: досвід країн ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» (18-19 лютого 2016 року);
 • Міжнародний форум «Взаємодія та співпраця органів державної влади та громадськості в рамках реалізації Угоди про асоціацію в країнах Східного партнерства» (30 червня-1 липня 2016 року);
 • Восьмі щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Актуальні питання впровадження нового законодавства про державну службу» (22-23 вересня 2016 року, м. Одеса, Україна);
 • Десята щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (17-18 листопада 2016 року);
 • Тренінг «Організація та проведення компетентнісно орієнтованого інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR, PARLA) і оцінки персоналу за методиками «Assessment Center» та «360 градусів» (14-16 грудня 2016 року);
 • Дванадцяте засідання Робочої групи (Панелі) «Реформа державного управління» Тематичної платформи № 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» (16-17 березня 2017 року);
 • Дводенний тренінг «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури». (01–02 червня 2017 року);
 • Дводенний семінар «Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління та децентралізації влади» (07–08 вересня 2017 року);
 • Дев’яті щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи» (21–22 вересня 2017 року, м. Одеса);
 • Щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (07–08 грудня 2017 року);
 • Семінар «Забезпечення гендерного паритету на державній службі» (22 листопада 2018 року, м. Київ, Україна);
 • Семінар «Оцінка вартості стратегій як невід’ємна частина процесу стратегічного планування» (06 грудня 2018 року);

Також, НАДС виступає координатором впровадження проекту «Представницька демократія, відкрите управління та ефективне електронне врядування» (далі – проект PADOS) в Україні.

Загальною метою проекту PADOS є посилення прозорості та відкритості процесів прийняття рішень та державного управління в шести країнах ініціативи ЄС Східне партнерство», а також підтримка впровадження демократичних принципів управління.

Країнами-бенефіціарами проекту технічної допомоги PADOS є: Республіка Вірменія, Азербайджанська Республіка, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Проект реалізовується у тісній співпраці фінської та естонської групи експертів і фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндської Республіки.

Крім того, у рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС було розроблено низку інформаційно-аналітичних та методичних матеріалів з питань реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС, зокрема:

 • брошуру «Місцеве самоврядування в країнах Східного партнерства» (2017 рік);
 • посібник «Професійний розвиток державних службовців в країнах Східного партнерства: результати порівняльного дослідження реформи державної служби» (2017 рік);
 • посібник «Державна служба країн Східного партнерства» (2017 рік);
 • матеріали учасників тренінгу «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури» (2017 рік);
 • посібник «Гендерна політика в системі публічного управління України (2018 рік). 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини