Імплементація Угоди про асоціацію

За дорученням Уряду Нацдержслужбою було проаналізовано потреби органів державної влади у залученні високопрофесійних європейських радників для імплементації Угоди про асоціацію.

Аналіз проводився Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у червні 2014 року спільно з Представництвом ЄС та поряд з визначенням орієнтовних функціональних обов’язків таких радників мав на меті вивчити окремі аспекти інституційного забезпечення імплементації Угоди про асоціацію, у тому числі готовність центральних органів виконавчої влади до змін.

Результати аналізу засвідчили, що впровадження Угоди про асоціацію є пріоритетним напрямом діяльності у переважної більшості опитуваних центральних органів виконавчої влади  – 78,3%.

При цьому вагомі зміни в інституційній структурі та політиці очікують 60% ЦОВВ, незначні зміни – 16% та часткові зміни – 20% органів відповідно.

Переважна більшість опитуваних ЦОВВ вважають, що імплементація Угоди про асоціацію відобразиться на їх роботі шляхом прийняття законодавчих змін – 84%, інституційних змін – 68%, економічних змін – 28% та інших змін – 16%.

Водночас на сьогодні відсутня усталена система координації політики європейської інтеграції в центральних органах виконавчої влади, залучених до реалізації Угоди. Якщо міжвідомчу співпрацю, організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської інтеграції здійснює Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, то в центральних органах виконавчої влади є різні механізми координації такої діяльності.

Так, підрозділи з питань європейської інтеграції діють лише у 18 ЦОВВ, у тому числі у 9 міністерствах. Існують приклади покладання питань європейської інтеграції на непрофільні структурні підрозділи або одразу на кілька різних структурних підрозділів, крім того, в окремих органах не визначено структурний підрозділ, відповідальний за питання європейської інтеграції.

Також, за даними аналізу, у більшості ЦОВВ (92%) не розроблено робочі плани та механізм міжсекторальної співпраці відповідно до виконання зобов’язань щодо імплементації Угоди про асоціацію.

Варто зауважити, що на сьогодні майже в половині ЦОВВ (48%) успішно діють проекти технічної допомоги Європейського Союзу. Технічна допомога ЄС реалізується в Україні через використання інструментів ЄС TAIEX, Twinning та SIGMA, а також проектів технічної допомоги ЄС та інших донорів. Результатом роботи в рамках цих інструментів є, в тому числі, аналіз та обґрунтування потреб з розбудови інституційної спроможності та інших аспектів в рамках наближення України до норм acquis communautaire.

Більшість ЦОВВ (96%) підтвердили необхідність подальшого залучення технічної допомоги в рамках проектів Європейського Союзу в процесі імплементації Угоди про асоціацію у відповідних сферах.

Окрім того, органами виконавчої влади планується проведення додаткових заходів в контексті імплементації Угоди про асоціацію, а саме:

- налагодження нового механізму наближення законодавства у контексті Угоди;

- розроблення та реалізація державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та права ЄС;

- проведення відповідних семінарів, конференцій, брифінгів, нарад, консультацій, роз’яснювальної роботи;

- інформування громадськості;

- роботи з галузевими асоціаціями та залучення експертів з країн-членів ЄС, технічної допомоги.

Слід звернути особливу увагу на те, що наразі найголовнішою проблемою залишається відсутність в більшості ЦОВВ (76%) системи моніторингу та оцінки виконання Угоди про асоціацію.

Окрім того, більшість ЦОВВ (76%) не мають планів заходів щодо інформування інших заінтересованих органів державної влади та громадськості про імплементацію Угоди про асоціацію, також майже половиною ЦОВВ (48%) не було проведено оцінку рівня професійної компетентності та відповідний аналіз потреб у додатковому навчанні персоналу з питань впровадження Угоди про асоціацію.

З урахуванням отриманих результатів проведеного аналізу було запропоновано:

- визначити у структурі ЦОВВ структурні підрозділи відповідальні за координацію процесу імплементації Угоди про асоціацію;

- визначити єдині підходи до координації впровадження Угоди про асоціацію;

- розробити механізм моніторингу та оцінки імплементації положень Угоди про асоціацію;

- здійснити оцінку рівня професійної компетентності та відповідний аналіз потреб у додатковому навчанні персоналу з питань впровадження Угоди про асоціацію;

- розробити та затвердити програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції;

- сприяти інтенсивному залученню інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning, TAIEX, SIGMA та посиленню інституційної спроможності Нацдержслужби як національного координатора з питань технічної допомоги ЄС.

Варто зауважити, що з моменту проведення аналізу Урядом затверджено План заходів з імплементації Угоди та секторальні плани щодо її імплементації, відбулися інші зміни.

Актуально? Розкажіть друзям!

  Опитування

  Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
  телебачення - 13.2%
  інтернет-видання - 81.6%
  офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
  друковані видання - 0%
  радіопередачі - 0%

  Всього голосів: 38
  Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00