Діяльність програми SIGMA

 

Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management — Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту) — є одним із найпрестижніших аналітичних центрів Європейського Союзу, який було започатковано 1992 року за ініціативи Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу.

Метою програми SIGMA є:

 • зміцнення основ державного врядування;
 • сприяння соціально-економічному розвитку шляхом посилення інституційної спроможності державного сектору;
 • зміцнення горизонтального врядування;
 • вдосконалення процесу розробки та впровадження реформи державного управління.

Технічна підтримка програми SIGMA здійснюється у рамках шести сфер:

 • державне управління фінансами, зовнішній аудит та державні закупівлі;          
 • реформа державного управління;
 • розвиток політики та координація;
 • державна служба та управління людськими ресурсами;
 • підзвітність.
 • надання послуг.

Допомога програми SIGMA у сфері реформи системи державного управління надається шляхом:

 • здійснення аналізу адміністративних структур;
 • розробки та впровадженні реформ адміністративної системи;
 • здійснення аналізу запропонованих законопроектів та програм;
 • організація навчання та обміну інформацією;
 • підготовка планів технічної допомоги.

Програма SIGMA допомагає країнам планувати та здійснювати свої пріоритетні реформи через проекти двосторонньої технічної допомоги, регіональні заходи та горизонтальні ініціативи задля підтримки Європейської Комісії в подальшому розвитку його спрямованість на реформі державного управління, включаючи державне фінансове управління. Спираючись на весь свій досвід та разом зі старшими радниками, які працювали у відповідних національних органах державної влади, програма SIGMA тісно співпрацювала з ЄК у 2014 році, щоб розробити «Принципи державного управління», а також щоб надати країнам відчутну основу того, як має виглядати належне державне управління і чого потрібно прагнути, щоб краще обслуговувати своїх громадян та бізнес.

 

Законодавче підґрунтя:

 • Діяльність ОЕСР в Україні забезпечується відповідно до Плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР на 2013–2016 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року № 132-р;
 • Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР щодо поглиблення співробітництва, підписаного 07 жовтня 2014 року;
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» від 13 вересня 2002 року № 1371, відповідно до якої НАДС є відповідальним центральним органом виконавчої влади за виконання зобов’язань, зокрема фінансових, які випливають із членства України у Комітеті з питань державного управління ОЕСР. З 2008 року НАДС бере участь у вищезазначеному Комітеті як постійний спостерігач;
 • Робочого плану програми SIGMA на липень 2019 ‒ грудень 2020 року, розробленого спільно із заінтересованими органами державної влади України.

Основні досягнення:

1. 05-10 квітня 2006 року ініційовано проведення оцінки шести сфер державного управління в Україні за базовими показниками програми SIGMA. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 196-р «Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Міністерством Великої Британії у справах міжнародного розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку та Представництвом Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусії стосовно проведення оцінки державного управління в Україні за базовими показниками програми ОЕСР / SIGMA» та № 186-р «Про утворення Координаційної ради з організації проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA».

Звіт програми програми SIGMA щодо проведеної оцінки системи врядування в Україні оприлюднено на міжнародній конференції «Стратегія адміністративної реформи: рекомендації програми SIGMA Урядові України», яка відбулась 05 липня 2006 року.

2. Участь НАДС у порівняльному дослідженні «Погляд на Уряд» (Government at a Glance), у тому числі в рамках підготовки окремого розділу «Жінки при владі», присвяченого розгляду гендерного підходу до реалізації кадрової політики.

3. Участь НАДС у порівняльному дослідженні програми SIGMA «Професіоналізація державної служби у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні» шляхом заповнення відповідного опитувальника. Результати дослідження були презентовані під час регіональної конференції з питань державної служби, яка проходила у м. Тбілісі (Грузія) 04-05 листопада 2014 року.

4. Участь НАДС в оцінюванні стану справ у системі державного управління за участі програми SIGMA, що передбачено Планом заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки. Результати цієї оцінки будуть оприлюднені у липні 2018 року та дозволять оновити завдання та заходи Стратегії реформування державного управління України.

Крім того, НАДС співпрацювало з програмою SIGMA над Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2016 року № 889-VIII, проектом Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Стратегією реформування державного управління на 2016–2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України».

Участь у складі Комітету з державного управління ОЕСР

Україна має статус постійного спостерігача у Комітеті з питань державного управління ОЕСР із 2008 року. Метою діяльності Комітету є надання допомоги країнам у побудові та зміцненні потенціалу до вироблення та реалізації неупередженої, орієнтованої на громадян державної політики, зміцнення потенціалу державних установ, оцінювання поточних та нових стратегічних викликів державного управління, що постають перед урядами у контексті глобальної економіки.

Участь у його роботі надає як країнам-членам ОЕСР, так і країнам, що не є членами (наприклад, Україні) багато можливостей, зокрема:

 • сприяє ідентифікації та вирішенню стратегічних проблем сьогодення, які постають перед урядами країн, зокрема підвищенню довіри до державних інституцій та використанню ефективного підходу до реагування на виклики, що постають перед урядами;
 • сприяє у проведенні збалансованої та ефективної державної політики, підвищенню прозорості, якості та результативності у функціонуванні державних інституцій та наданні послуг;
 • поширює кращі елементи належного врядування і робить внесок у вдосконалення ефективності, прозорості, відповідальності та підзвітності урядових установ.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини