Діяльність у рамках виконання заходів та завдань у сфері євроатлантичної інтеграції

Діяльність у рамках виконання заходів та завдань у сфері євроатлантичної інтеграції

 

Загальна інформація

 Для України стратегічне партнерство з НАТО є невід’ємною складовою євроінтеграційного курсу, оскільки є частиною процесу внутрішньодержавних перетворень у контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони.

 Активний політичний діалог України з Північноатлантичним альянсом забезпечується шляхом двосторонніх контактів на всіх рівнях включно з міжпарламентським виміром. Провідну роль у поглибленні цього діалогу відіграє Комісія Україна - НАТО, створена в 1997 році на виконання положень Хартії про особливе партнерство. З 2009 року, відповідно до Декларації про доповнення Хартії, під егідою Комісії Україна - НАТО розробляються річні національні програми співробітництва Україна – НАТО.

 Щодо організації та проведення у 2020 році функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (від 25 березня 2020 року № 12656/0/1-20) у 2020 році Центром було забезпечено проведення основного етапу функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО:

  • перша частина проводилась у період 12.05-06.08.2020
  • друга частина проводилась у період 19.10-05.11.2020

Метою функціонального обстеження був збір, аналіз та систематизація інформації щодо фахового супроводу співробітництва центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур з НАТО, зокрема, у рамках річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, Трастових фондів НАТО на підтримку України та інших практичних програм і проєктів НАТО.

Завданнями функціонального обстеження були:

1)      аналіз завдань і функцій державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО, їх структурних підрозділів з метою систематизації, уточнення, раціонального розподілення, доповнення новими (відсутніми) функціями у сфері євроатлантичної інтеграції (за потреби), необхідними для реалізації у повному обсязі їх повноважень;

2)      визначення:

потреб у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції;

необхідності створення окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції;

потреб у професійному навчанні співробітників, до функціональних обов’язків яких належать питання розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП, питання євроатлантичної інтеграції України та співробітництва з НАТО, із зазначенням напрямів, форм та видів такого навчання;

співвідношення кількості фахівців з питань європейської інтеграції до кількості фахівців з питань євроатлантичної інтеграції.

Відповідно до вищезазначеного доручення, Центром були розроблені Методичні рекомендації щодо проведення у 2020 році функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО, та забезпечено надання роз’яснень щодо особливостей їх застосування згаданих.

На їх основі підготовлено аналітичні звіти, які надіслано на розгляд до Урядового офісу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Крім того, результати першої та другої частин функціонального обстеження Голова НАДС Наталія Алюшина представила на засіданнях Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, які відбулися 02 листопада 2020 року та 15 грудня 2020 року відповідно.

Також Центром розроблено проєкт типового Положення про структурний підрозділ з питань євроатлантичної інтеграції та проєкт Методичних рекомендацій стосовно запровадження щорічного визначення потреб центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції та їх професійному навчанні.

 

Щодо розробки, моніторингу та оцінювання виконання результатів річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО

Структурні підрозділи НАДС залучений до формування пропозицій та виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО (РНП).

Щодо координації Програми Україна–НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони

Відповідно до Указу Президента від 30 жовтня 2019 року № 784/2019 НАДС визначено національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері професійного розвитку.

Програма Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони (далі – Програма Україна – НАТО) була започаткована у жовтні 2005 року під час Консультацій Україна – НАТО високого рівня (м. Вільнюс, Литва). Програма Україна - НАТО передбачає не лише практичну підготовку фахівців, але й конкретні фінансові внески з боку країн-членів Альянсу.

Метою Програми Україна – НАТО є надання допомоги Україні у професійній підготовці цивільних фахівців у структурах безпеки та оборони, а також підтримка ключових реформ, у тому числі реформування цивільного сектору, з метою розвитку можливостей демократичного управління та контролю над безпековим сектором України, а також підтримки виконання завдань, пов’язаних з євроатлантичним співробітництвом України.

На місцевому рівні керівництво та моніторинг діяльності Програми Україна – НАТО здійснюється через Спільну керівну раду Програми Україна – НАТО, очолювану представниками Кабінету Міністрів України та Офісу зв’язку НАТО в Україні, із залученням усіх зацікавлених сторін, запрошених з метою оптимізації міжвідомчого обміну інформацією та оновлення статусу діяльності. Представники Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу включені до складу Спільної керівної ради

 

«Група 100 лідерів»: робота з Україною для формування критичної маси реформаторів у сфері національної безпеки

 «Група 100 лідерів» - це інформаційно-ознайомчий курс з євроатлантичної інтеграції, розроблений спільно з Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції  як модульний підготовчий захід, спрямований на формування розуміння сучасних концепцій безпеки на Заході, культури бізнесу, розробки політики та проведення реформ і є ключовим заходом у підтримці формування «Групи 100 лідерів».

 Стратегічною метою заходу є використання Програми Україна – НАТО для сприяння Україні у формуванні пулу фахівців у сфері євроатлантичної інтеграції, здатних підтримувати проведення реформ та ефективно керувати політиками та проектами в сферах національної безпеки та євроатлантичної інтеграції.

Протягом 2020 року представники Центру та НАДС брали участь у тренінгах у рамках курсу «100 чемпіонів», зокрема з питань публічних виступів, лідерства, проєктного менеджменту, критичного мислення та стратегічних комунікацій.