Підвищення кваліфікації з питань ґендерної рівності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування

Відповідно до:

 • Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
 • Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 

НАДС у межах повноважень забезпечує підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

На сьогодні ЗВО та регіональними центрами підвищення кваліфікації питання ґендерної політики включено до варіативних складових професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за темами: «Основи державної політики у сфері запобігання та протидії дискримінації»; «Протидія дискримінації та подолання ґендерних стереотипів»; «Засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; «Поняття і проблеми ґендерної політики»; «Сучасні підходи у наданні ґендерно-чутливих соціальних послуг»; «Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів публічної влади: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; «Трактування закону України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» тощо.

Протягом 2021 року в Українській школі урядування, 18 регіональних центрах підвищення кваліфікації, Навчально-науковому інституті державного управління Національного університету «Львівська політехніка», Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка», Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за програмами підвищення кваліфікації, до яких включено модулі та теми за сферами дії Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведено навчання 13 029 осіб, з них: 8 282 державні службовці та 4 747 посадових осіб місцевого самоврядування.

Також у 2021 році спільно з Представництвом ООН Жінки в Україні розроблено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації  «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» (наказ НАДС від 03 грудня 2021 року №185-21) та запущено навчальний онлайн-курс «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Курс розміщено на освітній онлайн-платформі Української школи урядування.

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України наказом НАДС від 08 липня 2021 року №105-21 утворено робочу групу з формування єдиного підходу щодо навчання та підвищення кваліфікації фахівців суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. До складу робочої групи увійшли представники Апарату Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, Національної школи суддів України, НАДС та експерти міжнародних і громадських організацій.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Підвищення кваліфікації з питань ґендерної рівності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування

Відповідно до:

 • Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
 • Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 

НАДС у межах повноважень забезпечує підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

На сьогодні ЗВО та регіональними центрами підвищення кваліфікації питання ґендерної політики включено до варіативних складових професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за темами: «Основи державної політики у сфері запобігання та протидії дискримінації»; «Протидія дискримінації та подолання ґендерних стереотипів»; «Засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; «Поняття і проблеми ґендерної політики»; «Сучасні підходи у наданні ґендерно-чутливих соціальних послуг»; «Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів публічної влади: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; «Трактування закону України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» тощо.

Протягом 2021 року в Українській школі урядування, 18 регіональних центрах підвищення кваліфікації, Навчально-науковому інституті державного управління Національного університету «Львівська політехніка», Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка», Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за програмами підвищення кваліфікації, до яких включено модулі та теми за сферами дії Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведено навчання 13 029 осіб, з них: 8 282 державні службовці та 4 747 посадових осіб місцевого самоврядування.

Також у 2021 році спільно з Представництвом ООН Жінки в Україні розроблено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації  «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» (наказ НАДС від 03 грудня 2021 року №185-21) та запущено навчальний онлайн-курс «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Курс розміщено на освітній онлайн-платформі Української школи урядування.

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України наказом НАДС від 08 липня 2021 року №105-21 утворено робочу групу з формування єдиного підходу щодо навчання та підвищення кваліфікації фахівців суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. До складу робочої групи увійшли представники Апарату Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, Національної школи суддів України, НАДС та експерти міжнародних і громадських організацій.

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС. Нормативно-правова база Механізм використання інструменту Twinning в Україні Рекомендації ініціаторам проєктів Twinning Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якої відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів ЄС, спрямованою на досягнення спільними зусиллями поставлених цілей. Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки…
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент короткострокової технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а…
 • Загальна інформація про НАТО

  НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше