Версія для друку

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження.

Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.

Концепція функціонального обстеження належить до основних шляхів посилення ефективності та результативності системи органів виконавчої влади, конкретних секторів і галузей державного управління, окремих інституцій завдяки оптимізації державних функцій.

Одним із напрямів діяльності у цьому контексті є консультаційне та науково-методологічне супроводження процесу функціонального обстеження, підготовка за підсумками обстежень рекомендацій щодо ліквідації надлишкових функцій, раціонального розподілу та зменшення дублювання в діяльності органів державної влади, а також розробка та впровадження відповідних навчальних модулів у систему професійного навчання та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

Під функціональним обстеженням можна розуміти інструмент постійного аналізу відповідності завдань і функцій органів виконавчої влади чинному законодавству, а також відповідності внутрішньої структури органів виконавчої влади покладеним на них завданням і функціям з метою усунення з практики їх діяльності внутрішніх суперечностей, дублюючих функцій та функцій, що не належать до сфери їх повноважень.

Відповідно до абзацу 4 підпункту 1 пункту 9 Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженого постановою ВРУ від 04 червня 2008 року, Центр бере участь в організації та проведенні в установленому порядку функціонального обстеження органів виконавчої влади, розробленні рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення системи та структури зазначених органів і забезпеченні його консультаційного та науково-методологічного супроводження.

 

Актуально? Розкажіть друзям!