Л. Рудюк-Хопкінс: «Президентський кадровий резерв покликаний сприяти вдосконаленню державної політики в Україні»

У контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, актуалізується питання модернізації державної служби та кардинального оновлення кадрової політики у цій сфері, запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами. Саме належним чином організовані планування персоналу, добір, навчання та розвиток, оцінювання та преміювання державних службовців здатні підвищити ефективність роботи як окремого державного органу, так і системи виконавчої влади в цілому, закладаючи підвалини для подальшої модернізації державного управління на основі демократичних цінностей і принципів урядування.

У контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, актуалізується питання модернізації державної служби та кардинального оновлення кадрової політики у цій сфері, запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами.

Саме належним чином організовані планування персоналу, добір, навчання та розвиток, оцінювання та преміювання державних службовців здатні підвищити ефективність роботи як окремого державного органу, так і системи виконавчої влади в цілому, закладаючи підвалини для подальшої модернізації державного управління на основі демократичних цінностей і принципів урядування.

Пріоритетного завдання на найближчу та стратегічну перспективу набувають питання формування ефективного та дієвого кадрового резерву, насамперед на вищі керівні посади. Глава Української держави особисто приділяє серйозну увагу згаданому питанню, зокрема формуванню та розвитку Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» для підготовки управлінської еліти відповідно до пріоритетних напрямів державного управління. «У процесі підготовки та проведення реформ ми гостро відчули кадрову проблему — не вистачає освічених, творчих, нестандартно мислячих людей. Тому цього року ми сформуємо, як і планували, президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», який створить механізм добору та залучення найбільш обдарованих громадян до впровадження реформ — зазначив Віктор Янукович під час засідання комітету з економічних реформ  22 лютого 2011 року.

Старт реалізації цього амбітного завдання заклав Указ Президента України 5 квітня 2012 року №246/2012, який уже цього року дасть країні нову генерацію висококваліфікованих державних лідерів, озброєних сучасними знаннями та навичками, обізнаних з тенденціями розвитку ключових сфер державного управління та здатних задекларовані у Програмі економічних реформ пріоритети перетворити на конкретні зміни в житті кожного українця.

Нагадаємо, що створенню Президентського кадрового резерву передувала «пілотна» версія програми, яка здобула високу оцінку серед вищого керівництва держави та міжнародних експертів.

 

«Займатися такими серйозними речами, як реформи та антикризова боротьба – не просто, і для цього потрібні гарні, мотивовані і, головне, дуже добре підготовлені люди. Програма президентського кадрового резерву спрямована на те, щоб, з одного боку, залучати до лав державних службовців на центральному і, підкреслюю, на регіональному рівні нових, молодих, зацікавлених, мотивованих людей; з іншого боку – надавати основи базової підготовки цим людям, які будуть потім нарощувати свій професійний потенціал.

Програма кадрового резерву почалася з відкритого конкурсу на участь в дуже цікавій програмі стажування в Гарвардському університеті. Ви знаєте, що історія Гарварду, його досвід в підготовці менеджерів в public administration – дуже вражаюча. Був проведений відкритий конкурс, в якому взяли участь абсолютно різні люди: ті, які вже працюють в державному секторі, і люди, які працюють в бізнесі. Була відібрана група, яка якраз на початку вересня поїхала в Гарвард, прослухала той цікавий навчальний курс, який був розроблений спеціально з урахуванням специфіки України.

Початок був хорошим. Підкреслюю, що це початок не для красного слівця і не просто для галочки про виконаний захід. Це дійсно програма, що дає мотивацію і залучає нових цікавих людей до лав держслужбовців.»

Ірина Акімова, Перший заступник
Глави Адміністрації Президента України

 

ДОВІДКОВО. Дорученням від 6 квітня 2012 року Президент України зобов’язав утворити у складі патронатних служб відповідно міністрів, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій структурних підрозділів з упровадження економічних реформ та залучення до роботи в таких підрозділах фахівців з числа осіб, які пройшли навчання в рамках пілотної програми Президентського кадрового резерву.

 

Сталий економічний розвиток країни, ефективні механізми державного управління неможливі без належної уваги до питання кадрів та вдосконалення підходів до роботи з ними. У всьому світі уряди розвинених країн приділяють значну увагу якісній підготовці професійних державних службовців та створенню необхідних умов для їх розвит­ку. Особливі вимоги висуваються до підготовки керівників вищого корпусу, впровадження тренінгових програм із розвитку лідерських навичок, індивідуальних програм розвитку для управлінців з державної служби, орієнтованих на вивчення передових сучасних підходів та отримання практичних навичок.

Водночас якщо в розвинених країнах пріоритетами підготовки держслужбовців є навички оперативного реагування на виклики, спричинені в економіці країни процесами глобалізації та інновацій, то для України актуалізується потреба у прикладних знаннях щодо проведення економічних реформ та модернізації державного управління.

Президентський кадровий резерв формується на принципах загальнодоступності, об’єктивності, прозорості і передбачає комплекс спеціальних методів навчання з метою розвитку компетенцій лідерства, необхідних ділових і професійних якостей, підвищення рівня професійної компетентності цих фахівців з урахуванням нових завдань та пріоритетів, які висуваються сьогодні перед державним управлінням України.

Кількість охочих позмагатися за право бути зарахованими до Президентського кадрового резерву засвідчила, що обрана стратегія правильна, країна має гідних претендентів, налаштованих на зміни, які усвідомлюють наявні проблеми та готові взяти на своєму рівні активну участь у проведенні реформ.

Якщо збагатити учасників проекту новітніми знаннями, передовими моделями та кращими світовими прикладами, яких вони набудуть у сучасних школах державного управління, то такі високопрофесійні спеціалісти зможуть ефективно реалізувати програми економічних реформ на різних рівнях: на рівні міністерств, комітетів, національних проектів, а особливо на рівні місцевої влади. Необхідні інституціональні передумови, важелі, механізми та інструменти, аби залучати, розвивати, утримувати талановитих фахівців закладені, тож на них тепер покладається відповідальність за досягнення глобальних результатів для нашої країни.

У свою чергу, Фонд економічних реформ активно сприятиме професійному розвитку талановитих, прогресивно мислячих і цілеспрямованих українців, які носять почесне ім‘я Президентського кадрового резерву.

 

 

 

ДОВІДКОВО. Формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п’яти років до 100 осіб щороку. Гранична чисельність резерву становить 500 осіб, і в разі виникнення у вакансій кількість осіб для зарахування відповідно збільшується. У 2012 році до резерву буде зараховано 200 осіб.

Резерв формується з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління, які визначаються на основі потреб цих сфер у кадрах і затверджуються Комітетом з економічних реформ до 1 березня кожного року.

У 2012 році пріоритетами визначені: фінансово-економічна сфера; соціально-гуманітарна сфера; сфера інвестицій та інновацій;  сфера паливно-енергетичного комплексу; сфера сільського господарства; сфера житлово-комунального господарства.

Організацію підготовки, проведення конкурсу та перевірку відомостей, що містяться у поданих документах осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, покладено на Нацдержслужбу України та її територіальні органи. Добір кандидатів до резерву здійснюється на конкурсній основі Комісією з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» на підставі рекомендацій Нацдержслужби Украї­ни, а список осіб, зарахованих до нього, затверджується Президентом України. Персональний склад комісії затверджено Указом Президента України від 23.05.2012 № 340/2012.

Строк перебування у резерві становить п’ять років, крім випад­ків дострокового припинення перебування. При цьому кожен фахівець може перебувати у резерві лише один строк.

Національній академії державного управління при Президентові України як головному вищому навчальному закладу у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відводиться провідна роль у методичному забезпеченні формування Президентського кадрового резерву та подальшому професійному розвитку зарахованих до нього осіб.

Відповідно до Указу прийом документів у поточному році тривав з 10 травня по 25 червня. З 5 до 25 липня буде проведено наступний етап конкурсу – оцінювання учасників, що здійснюватиметься експертними комісіями інтерв’ю-центрів, функції яких покладено на регіональні інститути державного управління НАДУ та центри підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Нацдержслужба України оприлюднить до 1 вересня список осіб, рекомендованих до резерву, та подасть пакети документів цих осіб до Комісії з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

ДОВІДКОВО. Рудюк Любов Володимирівна народилася 22 черв­ня 1972 року в місті Жидачів, Львівської області.
У 1993 ро­ці закінчила економічний факультет Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
Має значний досвід управлінської роботи, зокрема працювала старшим менеджером українського представництва міжнародної компанії  Ernst&Young, яка входить у «велику четвірку» консалтингових компаній світу.
З моменту створення у грудні 2010 року очолила Фонд економічних реформ, діяльність якого спрямована на підтримку проектів, що мають на меті сприяння успішній реалізації економічних реформ та стабілізації української економіки.
Фонд залучає консультантів та експертів світового рівня для забезпечення високого рівня консультаційної підтримки органів влади у розробці та впровадженні комплексу економічних реформ, а також сприяє залученню та використанню міжнародного досвіду для реформування вітчизняної економіки та створення умов сталого економічного розвитку.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Л. Рудюк-Хопкінс: «Президентський кадровий резерв покликаний сприяти вдосконаленню державної політики в Україні»

У контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, актуалізується питання модернізації державної служби та кардинального оновлення кадрової політики у цій сфері, запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами. Саме належним чином організовані планування персоналу, добір, навчання та розвиток, оцінювання та преміювання державних службовців здатні підвищити ефективність роботи як окремого державного органу, так і системи виконавчої влади в цілому, закладаючи підвалини для подальшої модернізації державного управління на основі демократичних цінностей і принципів урядування.

У контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, актуалізується питання модернізації державної служби та кардинального оновлення кадрової політики у цій сфері, запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами.

Саме належним чином організовані планування персоналу, добір, навчання та розвиток, оцінювання та преміювання державних службовців здатні підвищити ефективність роботи як окремого державного органу, так і системи виконавчої влади в цілому, закладаючи підвалини для подальшої модернізації державного управління на основі демократичних цінностей і принципів урядування.

Пріоритетного завдання на найближчу та стратегічну перспективу набувають питання формування ефективного та дієвого кадрового резерву, насамперед на вищі керівні посади. Глава Української держави особисто приділяє серйозну увагу згаданому питанню, зокрема формуванню та розвитку Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» для підготовки управлінської еліти відповідно до пріоритетних напрямів державного управління. «У процесі підготовки та проведення реформ ми гостро відчули кадрову проблему — не вистачає освічених, творчих, нестандартно мислячих людей. Тому цього року ми сформуємо, як і планували, президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», який створить механізм добору та залучення найбільш обдарованих громадян до впровадження реформ — зазначив Віктор Янукович під час засідання комітету з економічних реформ  22 лютого 2011 року.

Старт реалізації цього амбітного завдання заклав Указ Президента України 5 квітня 2012 року №246/2012, який уже цього року дасть країні нову генерацію висококваліфікованих державних лідерів, озброєних сучасними знаннями та навичками, обізнаних з тенденціями розвитку ключових сфер державного управління та здатних задекларовані у Програмі економічних реформ пріоритети перетворити на конкретні зміни в житті кожного українця.

Нагадаємо, що створенню Президентського кадрового резерву передувала «пілотна» версія програми, яка здобула високу оцінку серед вищого керівництва держави та міжнародних експертів.

 

«Займатися такими серйозними речами, як реформи та антикризова боротьба – не просто, і для цього потрібні гарні, мотивовані і, головне, дуже добре підготовлені люди. Програма президентського кадрового резерву спрямована на те, щоб, з одного боку, залучати до лав державних службовців на центральному і, підкреслюю, на регіональному рівні нових, молодих, зацікавлених, мотивованих людей; з іншого боку – надавати основи базової підготовки цим людям, які будуть потім нарощувати свій професійний потенціал.

Програма кадрового резерву почалася з відкритого конкурсу на участь в дуже цікавій програмі стажування в Гарвардському університеті. Ви знаєте, що історія Гарварду, його досвід в підготовці менеджерів в public administration – дуже вражаюча. Був проведений відкритий конкурс, в якому взяли участь абсолютно різні люди: ті, які вже працюють в державному секторі, і люди, які працюють в бізнесі. Була відібрана група, яка якраз на початку вересня поїхала в Гарвард, прослухала той цікавий навчальний курс, який був розроблений спеціально з урахуванням специфіки України.

Початок був хорошим. Підкреслюю, що це початок не для красного слівця і не просто для галочки про виконаний захід. Це дійсно програма, що дає мотивацію і залучає нових цікавих людей до лав держслужбовців.»

Ірина Акімова, Перший заступник
Глави Адміністрації Президента України

 

ДОВІДКОВО. Дорученням від 6 квітня 2012 року Президент України зобов’язав утворити у складі патронатних служб відповідно міністрів, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій структурних підрозділів з упровадження економічних реформ та залучення до роботи в таких підрозділах фахівців з числа осіб, які пройшли навчання в рамках пілотної програми Президентського кадрового резерву.

 

Сталий економічний розвиток країни, ефективні механізми державного управління неможливі без належної уваги до питання кадрів та вдосконалення підходів до роботи з ними. У всьому світі уряди розвинених країн приділяють значну увагу якісній підготовці професійних державних службовців та створенню необхідних умов для їх розвит­ку. Особливі вимоги висуваються до підготовки керівників вищого корпусу, впровадження тренінгових програм із розвитку лідерських навичок, індивідуальних програм розвитку для управлінців з державної служби, орієнтованих на вивчення передових сучасних підходів та отримання практичних навичок.

Водночас якщо в розвинених країнах пріоритетами підготовки держслужбовців є навички оперативного реагування на виклики, спричинені в економіці країни процесами глобалізації та інновацій, то для України актуалізується потреба у прикладних знаннях щодо проведення економічних реформ та модернізації державного управління.

Президентський кадровий резерв формується на принципах загальнодоступності, об’єктивності, прозорості і передбачає комплекс спеціальних методів навчання з метою розвитку компетенцій лідерства, необхідних ділових і професійних якостей, підвищення рівня професійної компетентності цих фахівців з урахуванням нових завдань та пріоритетів, які висуваються сьогодні перед державним управлінням України.

Кількість охочих позмагатися за право бути зарахованими до Президентського кадрового резерву засвідчила, що обрана стратегія правильна, країна має гідних претендентів, налаштованих на зміни, які усвідомлюють наявні проблеми та готові взяти на своєму рівні активну участь у проведенні реформ.

Якщо збагатити учасників проекту новітніми знаннями, передовими моделями та кращими світовими прикладами, яких вони набудуть у сучасних школах державного управління, то такі високопрофесійні спеціалісти зможуть ефективно реалізувати програми економічних реформ на різних рівнях: на рівні міністерств, комітетів, національних проектів, а особливо на рівні місцевої влади. Необхідні інституціональні передумови, важелі, механізми та інструменти, аби залучати, розвивати, утримувати талановитих фахівців закладені, тож на них тепер покладається відповідальність за досягнення глобальних результатів для нашої країни.

У свою чергу, Фонд економічних реформ активно сприятиме професійному розвитку талановитих, прогресивно мислячих і цілеспрямованих українців, які носять почесне ім‘я Президентського кадрового резерву.

 

 

 

ДОВІДКОВО. Формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п’яти років до 100 осіб щороку. Гранична чисельність резерву становить 500 осіб, і в разі виникнення у вакансій кількість осіб для зарахування відповідно збільшується. У 2012 році до резерву буде зараховано 200 осіб.

Резерв формується з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління, які визначаються на основі потреб цих сфер у кадрах і затверджуються Комітетом з економічних реформ до 1 березня кожного року.

У 2012 році пріоритетами визначені: фінансово-економічна сфера; соціально-гуманітарна сфера; сфера інвестицій та інновацій;  сфера паливно-енергетичного комплексу; сфера сільського господарства; сфера житлово-комунального господарства.

Організацію підготовки, проведення конкурсу та перевірку відомостей, що містяться у поданих документах осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, покладено на Нацдержслужбу України та її територіальні органи. Добір кандидатів до резерву здійснюється на конкурсній основі Комісією з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» на підставі рекомендацій Нацдержслужби Украї­ни, а список осіб, зарахованих до нього, затверджується Президентом України. Персональний склад комісії затверджено Указом Президента України від 23.05.2012 № 340/2012.

Строк перебування у резерві становить п’ять років, крім випад­ків дострокового припинення перебування. При цьому кожен фахівець може перебувати у резерві лише один строк.

Національній академії державного управління при Президентові України як головному вищому навчальному закладу у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відводиться провідна роль у методичному забезпеченні формування Президентського кадрового резерву та подальшому професійному розвитку зарахованих до нього осіб.

Відповідно до Указу прийом документів у поточному році тривав з 10 травня по 25 червня. З 5 до 25 липня буде проведено наступний етап конкурсу – оцінювання учасників, що здійснюватиметься експертними комісіями інтерв’ю-центрів, функції яких покладено на регіональні інститути державного управління НАДУ та центри підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Нацдержслужба України оприлюднить до 1 вересня список осіб, рекомендованих до резерву, та подасть пакети документів цих осіб до Комісії з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

ДОВІДКОВО. Рудюк Любов Володимирівна народилася 22 черв­ня 1972 року в місті Жидачів, Львівської області.
У 1993 ро­ці закінчила економічний факультет Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
Має значний досвід управлінської роботи, зокрема працювала старшим менеджером українського представництва міжнародної компанії  Ernst&Young, яка входить у «велику четвірку» консалтингових компаній світу.
З моменту створення у грудні 2010 року очолила Фонд економічних реформ, діяльність якого спрямована на підтримку проектів, що мають на меті сприяння успішній реалізації економічних реформ та стабілізації української економіки.
Фонд залучає консультантів та експертів світового рівня для забезпечення високого рівня консультаційної підтримки органів влади у розробці та впровадженні комплексу економічних реформ, а також сприяє залученню та використанню міжнародного досвіду для реформування вітчизняної економіки та створення умов сталого економічного розвитку.

Актуально? Розкажіть друзям!

  • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

    Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС.
    Детальніше
  • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

    TAIEX – це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
    Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Ґендерна рівність на державній службі

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі. Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше