Ґендерна рівність на державній службі (4)

 

 

Середа, 26 січня 2022 13:16

Комунікативні заходи

Кілька років поспіль питання ґендерного мейнстрімінгу, недискримінації та ґендерної рівності на державній службі включені до порядку денного щорічного міжнародного РІШЕЛЬЄ-ФОРУМУ

У 2021 році у рамках Рішельє-Форуму «Нова державна служба 3.0. Форсайт і перетворення» відбувся окремий міжнародний семінар повністю присвячений питанням забезпечення ґендерної рівності в органах державної служби «Смисли і цінності нової державної служби: рівність можливостей» (23 вересня 2021).

Семінар став платформою для популяризації і поширення кращих прикладів і успішних кейсів для побудови суспільства рівних можливостей. 

Учасниками заходу стали понад 130 керівників і керівниць органів державної влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників закладів вищої освіти та інститутів громадянського суспільства, експертів і експерток міжнародних організацій та проєктів міжнародної технічної допомоги.

Гостям було представлено найпоказовіші приклади імплементації ґендерних підходів у діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, реальні успішні історії лідерства в публічному управлінні, побудовані на принципах верховенства права та правах людини, забезпеченні рівних можливостей для самореалізації незалежно від статі, віку, національності.

 

 

Наказом НАДС від 20 травня 2020 року № 80-20 «Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2020 року за № 484/34767, передбачено удосконалення процедури збору та обробки інформації щодо чисельності державних службовців за статтю та віковою групою, за категоріями та підкатегоріями посад державної служби, тощо.

Відповідно до статистичних даних КСДС станом на 31.12.2021 р. серед державних службовців:

 • категорії «А»: жінок – 28%, чоловіків – 72%;
 • категорії «Б»:  жінок – 67%, чоловіків – 33%;
 • категорії «В»: жінок – 77%  та чоловіків  – 23%.

 

КІЛЬКІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
(станом на ІV квартал 2021 року)

ҐЕНДЕРНИЙ РОЗРІЗ

ЧОЛОВІКИ

 • Категорія «А» - 141 осіб
 • Категорія «Б» -14 264 осіб
 • Категорія «В» - 29 077 осіб

ЖІНКИ

 • Категорія «А» - 55 осіб
 • Категорія «Б» - 28 419 осіб
 • Категорія «В» - 99 513 особи

 

Також НАДС розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 і від 22 липня 2016 р. № 448» (постанова КМУ прийнята 18 листопада 2020 року № 1139). Актом внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, зокрема, удосконалено процедури проведення конкурсу та врегулювання можливості оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А», вміння здійснювати оцінку ґендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики.

Відповідно до:

 • Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
 • Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 

НАДС у межах повноважень забезпечує підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

На сьогодні ЗВО та регіональними центрами підвищення кваліфікації питання ґендерної політики включено до варіативних складових професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за темами: «Основи державної політики у сфері запобігання та протидії дискримінації»; «Протидія дискримінації та подолання ґендерних стереотипів»; «Засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; «Поняття і проблеми ґендерної політики»; «Сучасні підходи у наданні ґендерно-чутливих соціальних послуг»; «Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів публічної влади: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; «Трактування закону України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» тощо.

Протягом 2021 року в Українській школі урядування, 18 регіональних центрах підвищення кваліфікації, Навчально-науковому інституті державного управління Національного університету «Львівська політехніка», Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка», Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за програмами підвищення кваліфікації, до яких включено модулі та теми за сферами дії Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведено навчання 13 029 осіб, з них: 8 282 державні службовці та 4 747 посадових осіб місцевого самоврядування.

Також у 2021 році спільно з Представництвом ООН Жінки в Україні розроблено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації  «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» (наказ НАДС від 03 грудня 2021 року №185-21) та запущено навчальний онлайн-курс «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Курс розміщено на освітній онлайн-платформі Української школи урядування.

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України наказом НАДС від 08 липня 2021 року №105-21 утворено робочу групу з формування єдиного підходу щодо навчання та підвищення кваліфікації фахівців суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. До складу робочої групи увійшли представники Апарату Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, Національної школи суддів України, НАДС та експерти міжнародних і громадських організацій.

У 2021 році наказом НАДС внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Внесені зміни, серед іншого, передбачають уточнення професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Включено норми стосовно протидії дискримінації, сексуальним домаганням та забезпечення ґендерної рівності серед державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Також реалізовано чимало ініціатив щодо забезпечення можливостей виконання професійних та сімейних обов’язків державними службовцями, створення гнучких умов праці.

Так прийнято низку наказів НАДС (№39-20 від 13.03.20 р., № 143-20 від 31.07.20 р.), якими зокрема передбачено:

 • можливість дистанційної роботи для держслужбовців.
 • та встановлення гнучкого режиму робочого часу за ініціативою держслужбовця і згодою його керівника, незалежно від визначеного режиму роботи державного органу.

 

Підписатися на новини