Super Mario

26 червня 2017 року відбулась робоча зустріч Голови НАДС Костянтина Ващенко з представниками програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав та можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».

 Костянтин Ващенко наголосив на важливості міжнародної співпраці з метою ефективної розбудови системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, як одного із завдань реформи державного управління.

 Під час заходу були обговорені питання підготовки концепції реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі, експертної допомоги щодо її розробки. Крім того, забезпечення ефективної координації системи професійного навчання із залученням представників НАДУ, навчальних закладів з підготовки магістрів у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

 У зустрічі взяли участь Фолькер Штампе, начальник відділу з посилення спроможностей програми «U-LEAD з Європою», Андрій Гевко, координатор з розвитку спроможності та тренінгів Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, Олександр Глазков, начальник відділу організації професійного навчання, Марина Канавець, директор Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС та Володимир Юрченко, директор Центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 Довідково:

Основною метою Програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» є підтримка створення прозорої і підзвітної багаторівневої системи управління, яка реагуватиме на потреби громадян, що передбачає (1) посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях з метою реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, а також (2) вдосконалення адміністративних послуг на місцевому рівні для громадян України.

Ці ключові напрямки відображаються у двох програмних компонентах:

компонент 1, за реалізацію якого відповідає GIZ, стосується передусім координації та посилення спроможностей на вертикальному і горизонтальному рівнях на всій території України – від рівня громад до районного, обласного та центрального рівнів;

компонент 2, за реалізацію якого відповідає SIDA, передбачає створення ефективних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). При цьому основна увага приділяється щойно об’єднаним громадам і роз’яснювальній роботі на національному рівні.

Програма “U-LEAD” впроваджується за підтримки Європейської Комісії, Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (Німеччина), Міністерства закордонних справ Данії, Міністерства закордонних справ Естонії, Міністерства закордонних справ Польщі, Міністерства закордонних справ Швеції.

11 травня 2017 року в приміщенні Національного агентства України з питань державної служби відбулася нарада з метою узгодження зі Сторонами ЄС та НАТО проекту Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації.

Нараду організовано НАДС спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу на виконання пункту 5 протоколу № 6 засідання Урядового комітету з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку від 13 квітня 2017 року.

У своєму вступному слові Голова НАДС Костянтин ВАЩЕНКО коротко презентував проект Стратегії та окреслив його мету і основні завдання та пріорітетні напрями реалізації Стратегії.

Учасники наради обговорили та висловили свої позиції щодо змісту проекту Стратегії та Плану заходів щодо її реалізації.

За результатами наради її учасники дійшли згоди опрацювати протягом двох тижнів проект акта і надати до нього відповідні коментарі.

У нараді взяли участь представники Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Представництва Європейського Союзу в Україні, проекту ЄС «Association4U» – «Асоціація для України й для тебе», Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони та Центру інформації та документації НАТО.

 Довідково:

Проект акта розроблено для визначення стратегічних засад та удосконалення процесу підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, актуалізація змісту навчання у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, а також підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для ефективної реалізації на державному, регіональному та місцевому рівнях пріоритетів, що випливають з європейського партнерства, імплементації Угоди про асоціацію, гармонізації законодавства України з acquis communautaire, підвищення їх здатності швидко адаптуватися до нових правил і процедур, втілювати нові стандарти надання послуг, вести діалог як з громадянами, так і з Європейською Спільнотою, а також на виконання пункту 6 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

10 березня 2017 року в Національному агентстві України з питань державної служби відбулось засідання Ради швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».

З вітальним словом до учасників звернулись Костянтин Ващенко,Голова Національного агентства України з питань державної служби, Хольгер Тауш, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні, Марина Білинська, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, Володимир Луговий, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України.

Костянтин Ващенко зауважив, що розвиток громадянських компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є важливою передумовою успішної реалізації реформ в Україні. У рамках впровадження Закону України «Про державну службу»запровадження демократичних цінностей та принципів набуває особливої актуальності.

ХольгерТаушзазначив що Проект DOCCU має особливе значення в контексті підтримки реформи державної служби та реформи освіти в Україні адже він спрямований на розвиток громадянського суспільства через поглиблення співпраці між владою, громадою та освітою. Також він висвітлив основні досягнення проекту та ознайомив присутніх із рішенням Швейцарського бюро співробітництва в Україні про продовження ПроектуDOCCU до 2018 року та розширення географії проекту ще на шість областей України.

Марина Білинська у своєму виступі відмітила, що зміна бачення державних службовців, на яке впливає і впровадження Проекту DOCCU, сприяє здійсненню змін в суспільстві в цілому.

Володимир Луговий зауважив, що демократичні компетентності є ціннісною категорією, яку можна лише виховати. Тож перед Проектом DOCCU стоять нелегкі  завдання щодо формування та розвитку громадянських компетентностей у представників влади.

Марина Канавець, директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, акцентувала увагу на важливості компоненту Проекту DOCCU «Державні службовці». Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу здійснюватиме подальшу координацію проекту від бенефіціара – Національного агентства України з питань державної служби.

Наталія Протасова, керівник Проекту DOCCU в Україні підвела підсумки першого етапу та окреслила напрями та перспективи впровадження проекту в 2017-2018 роках. Навчання в рамках впроваджених модулів з розвитку громадянських компетентностей у центрах підвищення кваліфікації вже пройшли понад 13000 слухачів. Наступним спільним кроком стане впровадження освітніх програм проекту у навчальні програми магістратур, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Протягом другого етапу проекту навчання в партнерських регіонах пройдуть понад 25 тисяч освітян. Близько 24 тисяч державних службовців та представників ОМС підвищать рівень своєї обізнаності в рамках модулів з розвитку громадянських компетентностей.

Активну участь в обговоренні напрямів подальшого впровадження проекту в Україні взяли члени ради Ірина Пантелейчук,завідувач сектору духовного розвитку департаменту освіти, науки і духовного розвитку Адміністрації Президента України, Євген Красняков, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Раїса Євтушенко, Національний координатор з ОДГ/ОПЛ в Раді Європи, представник Міністерства освіти і науки України.

Участь у засіданні також взяли експерти проекту DOCCU, представники Національного агентства України з питань державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

 Довідково. Швейцарсько-українськийосвітній проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015-2018 роки, за напрямом «Врядування та відновлення миру». Донором проекту є Швейцарська Конфедерація, а головним виконавцем  проекту – Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія), бенефіціаром - Національне агентство України з питань державної служби.

Головною метою проекту є підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні.

 

 

 

з 21 по 23 лютого в Дипломатичній академії при МЗС України відбувся перший етап Інформаційно-ознайомчого курсу з євроатлантичної інтеграції спрямований на підвищення рівня обізнаності держслужбовців щодо основних питань діяльності НАТО та державної політики євроатлантичної інтеграції України.

У відкритті курсу взяли участь Іванна Климпуш-Цинцадзе – віце-прем’єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, Вадим Пристайко – заступник Міністра закордонних справ України, Александер Вінніков – Глава Представництва НАТО в Україні та Ове Уруп-Медсен – менеджер Програми професійної підготовки Україна-НАТО.

У вітальній промові Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на необхідності створення сильної команди однодумців, небайдужих людей, які змінюватимуть країну на принципах демократії, верховенства права і наближатимуть її до НАТО.

До участі в курсі залучені працівники органів державної влади відповідальні за співробітництво з НАТО, зокрема, у рамках річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО, Трастових фондів на підтримку України та інших практичних програм і проектів Організації Північноатлантичного договору.

Від Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу участь в заході взяв головний консультант відділу проектів інформатизації та програмно-технічного забезпечення Сергій Кух.

 Довідково: курс складатиметься з дев’яти модулів, які включатимуть, зокрема, теми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, оборонного та бюджетного планування, гендерної рівності, кризового менеджменту та захисту критичної інфраструктури, стратегічних комунікацій, правових аспектів співробітництва України з НАТО. Такі модулі проводитимуться щомісяця протягом року.

 У період з 30 січня по 03 лютого 2017 року з робочим візитом в Україні перебуває Дорадча група ЄС з питань реформування державного управління.

01 лютого 2017 року в рамках візиту в приміщенні Національного агентства України з питань державної служби відбулася робоча зустріч за напрямом реформування «Державна служба та управління людськими ресурсами».

Голова НАДС Костянтин Ващенко у своїй вступній промові зазначив, що з метою впровадження Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII було забезпечено ефективну співпрацю з міністерствами та іншими органами державної влади. Зокрема, в державних органах було створено служби управління персоналом, запроваджено систему відкритих конкурсів на посади державної служби, забезпечено роботу Комісії вищого корпусу державної служби. Таким чином, з 01 травня 2016 року було проведено понад 2 500 конкурсів на всіх рівнях державного управління, участь у яких взяли майже 35 000 осіб.

Також Голова НАДС зауважив, що актуальним сьогодні є питання здійснення оцінки доброчесності кандидатів на посади державної служби, адже доброчесність — це один із принципів державної служби.

У своєму виступі експерт Європейської Комісії з підтримки України Френк Пол висловив готовність підтримувати Україну на шляху реформування державного управління та реалізації  Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки шляхом надання експертної підтримки.

Експерт Дорадчої групи ЄС з питань реформування державного управління України Грегор Вірант представив результати роботи Дорадчої групи, а також зазначив, що сьогодні робота зосереджена на двох темах: реформування державної служби та реалізація Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ.

Крім того, під час засідання було обговорено зміни до Закону України «Про державну службу» та ключові кроки запровадження в державних органах посад фахівців з питань реформ.

У робочому засіданні також  взяли участь експерти Дорадчої групи ЄС з питань реформування державного управління України Ансі Шанді та Угіс Сікс, Представництва Європейського Союзу в Україні, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України та Державної служби статистики України, НАДС та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

 Довідково: Дорадча група ЄС з питань реформування державного управління України була сформована за сприяння Представництва ЄС в Україні та Європейської Комісії для підтримки Кабінету Міністрів України у розробленні Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки; до її складу входять європейські експерти високого рівня у сфері державного управління. 

 ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

 

26 січня 2017 року у приміщенні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужба) відбулося четверте засідання наглядової ради проекту Twinning «Допомога в застосуванні СФС (санітарних і фітосанітарних) заходів у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».

Проект впроваджується спільно з Державною продовольчо-ветеринарною службою Литовської Республіки та Інститутом експериментальної зоопрофілактики регіонів Абруццо та Молізе ім. Дж. Капорале, Італія.

Метою проекту є надання допомоги органам влади України в наближенні та гармонізації СФС заходів з нормами ЄС, а також в імплементації та реалізації законодавчої бази, що розширить можливості організації торгівлі з країнами ЄС для українських виробників харчових і сільськогосподарських продуктів.

Керівник проекту від країни-бенефіціара, головуючий засідання наглядової ради Олександр Вержиховський у своєму вступному слові привітав учасників засідання та наголосив на важливості реалізації проекту.

Постійний радник проекту Петрас Мачюльскі та керівник проекту від Литви Відмантас Паулаускас представили квартальний звіт проекту, розповіли про реалізовані заходи в рамках його впровадження та окреслили плани на наступний звітний період. Зокрема було наголошено на результатах проведення навчання щодо імплементації та забезпечення виконання норм ЄС щодо транспортування тварин, організації практичного лабораторного тренінгу для працівників лабораторій, роботи з узгодження національних вимог щодо моніторингу залишків і забруднювачів у живих тваринах, а також продуктах тваринного походження з положеннями законодавчих актів ЄС тощо.

Керівник сектору «Сільське господарство» Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл зазначив, що ЄС підтримує Україну в прагненні якнайкраще застосовувати СФС (санітарних і фітосанітарних) заходів у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що допоможе покращити компетентності державних службовців України в цій сфері, а також сприятиме покращенню торгових відносин України з ЄС.

За результатами засідання було схвалено та підписано четвертий квартальний звіт, затверджено заходи, заплановані на п’ятий звітний період, а також узгоджено дату наступного засідання наглядової ради.

 Довідково: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning» Нацдержслужба координує впровадження інструмента інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні. Крім того, Нацдержслужба України є національним координатором інструмента інституційної розбудови TAIEX та програми CIB згідно відповідних нормативно-правових актів.

 26 січня 2017 року в приміщенні Національного агентства України з питань державної служби відбулось засідання координаційної групи з питань впровадження інструмента ТАІЕХ.

Голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко привітав учасників засідання та наголосив на тому, що продовжується плідна робота щодо реалізації інструмента ТАІЕХ в Україні, а також зазначив, що на Щорічному засіданні національних контактних осіб з впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX та програми SIGMA «Дні інституційної розбудови» Україна вкотре була визнана лідером серед країн Європейської політики сусідства щодо кількості проведених заходів ТАІЕХ та залучених до участі у них представників органів державної влади.

Директор Адміністративного офісу програми Twinning Марина Канавець презентувалазвіт про результати залучення технічної допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEXза 2016 рік та представила проект плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, розроблений на основі пропозицій, наданих органами державної влади.

Крім того, координатор секторів Управління державними фінансами та прозорості бюджету, ТАІЕХ Представництва Європейського Союзу в Україні Наталія Старостенко представила результати залучення інструмента ТАІЕХ у 22 країнах-партнерах Європейської політики сусідства, а також висвітлила нові тенденції розвитку ТАІЕХ, визначені Європейською Комісією.

Під час засідання члени координаційної групи обговорили проект плану та ухвалили рішення щодо його затвердження.

З метою виконання пункту 12 постанови КМУ № 32 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX» від 13 січня 2016 року затверджений план буде надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України.

У засіданні взяли участь представники Нацдержслужби, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України,Міністерства закордонних справ України,Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Представництва Європейського Союзу в Україні.

Довідково: Нацдержслужба є координатором інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX та програми CIB згідно з відповідними нормативно-правовими актами. З метою належної координації інструментів Twinning, TAIEX та програми CIB було створено Адміністративний офіс програми Twinning в Україні, функції якого виконує Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. 

 

 

 

 19 січня 2017 року в приміщенні Державної авіаційної служби України (Державіаслужба України) відбулось друге засідання наглядової ради у рамках проекту Twinning «Гармонізація законодавства України в галузі сертифікації аеропортів / аеродромів та льотної придатності України з відповідними нормами та стандартами ЄС».

 Проект впроваджується спільно із Державним агентством Іспанії з авіаційної безпеки та спрямовано на підтримку розвитку цивільної авіації України та її інтеграції в транспортну систему ЄС шляхом гармонізації українських правил авіації з відповідним законодавством ЄС у сфері сертифікації аеропортів / аеродромів та льотної придатності повітряних суден, їх деталей та приладів, а також сертифікації проектних і виробничих організацій.

 Керівник проекту Twinning від України, Голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук привітав учасників засідання наглядової ради та висловив подяку європейським експертам за плідну співпрацю та підтримку у сфері розвитку цивільної авіації в Україні відповідно до європейських стандартів.

 Із вітальною промовою виступив керівник проекту від Королівства Іспанія Еухенія Льоренс Белтран де Хередіа, яка наголосила на важливості співпраці партнерів у рамках проекту, що сприятиме його успішній імплементації. Також вона представила фінансовий звіт і вказала на те, що за другий звітний період успішно здійснено всі заплановані заходи.

Постійний радник проекту Twinning Хуан Діаз привітав учасників засідання, висловив подяку усім заінтересованим сторонам за продуктивне співробітництво, представив квартальний звіт проекту, зокрема окреслив основні результати реалізованих заходів за всіма компонентами проекту та ознайомив присутніх з планами на наступний звітний період. Також було наголошено на тому, що з проектом Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації», розробленим у рамках проекту Twinning, можна  ознайомитись на офіційному сайті Державіаслужби України.

Від Державіаслужби України участь у засіданні взяли начальник Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Сергій Коршук, завідувач сектору документаційного забезпечення департаменту льотної придатності Ольга Іванова, а також секторальний менеджер проектів у сфері транспорту Представництва Європейського Союзу в Україні Світлана Дідківська.

Від Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу участь у заході взяла головний консультант сектору координації Twinning відділу управління проектами Юлія Федина. 

Довідково: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 "Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning" Нацдержслужба координує впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні. Крім того, Нацдержслужба є координатором інструмента інституційної розбудови TAIEX та програми CIB згідно з відповідними нормативно-правовими актами. З метою належної координації інструментів Twinning, TAIEX та програми CIB було створено Адміністративний офіс програми Twinning в Україні, функції якого виконує Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

 

 

 

 18 січня 2017 року у Державній фіскальній службі України відбулося чергове засідання наглядової ради проекту Twinning «Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері».

Проект впроваджується Державною фіскальною службою України спільно з Федеральним Міністерством фінансів Федеративної Республіки Німеччина, Міністерством фінансів Республіки Польща та Митною службою при Міністерстві фінансів Литовської Республіки.

Метою проекту є створення бази для ефективного функціонування інтегрованого управління кордонами у митній сфері України.

В. о. заступника Голови Державної фіскальної служби України, офіційний партнер постійного радника проекту від України Мирослав Продан зазначив, що ДФС високо оцінює реалізацію проекту Twinning у 2016 році в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також боротьби з корупцією відповідно до європейських стандартів. Разом з тим, було представлено основні досягнення проекту протягом звітного періоду, зокрема подання до Верховної Ради України законопроекту про запровадження Інституту Уповноваженого економічного оператора, який на даному етапі розглядається в профільних комітетах; активізацію роботи з приєднання до Спільної транзитної системи та запуск автоматизованої системи «Єдине вікно», що значно прискорює митні формальності та, таким чином, сприяє розвитку бізнесу. Крім того, Мирослав Продан підкреслив важливість взаємовигідного співробітництва з Адміністрацією державної прикордонної служби України в рамках реалізації проектів Twinning у сфері інтегрованого управління кордонами.

У свою чергу, керівник проекту від держави-члена ЄС Райнер Бойсель наголосив на своєчасній та ефективній реалізації заходів проекту упродовж звітного періоду, що зумовлює формування ефективного бачення майбутніх кроків та напрямів діяльності в контексті забезпечення досягнення обов’язкових результатів проекту.

Постійний радник проекту Детлеф Щесни представив на розгляд учасників наглядової ради квартальний звіт проекту, детально окресливши основні заходи, що відбулись протягом звітного періоду в рамках 3 компонентів.

Керівник першого відділу програм допомоги «Належне управління та демократизація» Представництва ЄС в Україні Мартін Клауке у своїй промові підкреслив важливість реалізації зазначеного проекту Twinning, що сприятиме вільному переміщенню пасажирів і товарів через митний кордон України. Крім того, було висловлено готовність Представництва ЄС в Україні сприяти подальшій успішній реалізації проекту.

Участь у заході також взяли перший заступник Голови Адміністрації державної прикордонної служби України Василь Серватюк, керівник сектору «Управління державними фінансами та бюджетної прозорості», координатор ТАІЕХ Представництва ЄС в Україні Наталія Старостенко, представники ДФС та інші.

Від Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу участь у заході взяла Інна Бєлобратова, завідувач сектору проектів міжнародного співробітництва відділу управління проектами.

 

Довідково: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning» Нацдержслужба координує впровадження інструмента інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні. Крім того, Нацдержслужба України є національним координатором інструмента інституційної розбудови TAIEX та програми CIB згідно відповідних нормативно-правових актів.

 

 

 

З 16 по 22 грудня 2016 року Національне агентство України з питань державної служби спільно з Державним вищим навчальним закладом “Університет менеджменту освіти” проводили навчання за тренінговою програмою “Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління” для державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”.

Тренінгова програма, за якою пройшли навчання представники вищого корпусу державної служби, складалася з 5 модулів, кожен з яких був спрямований на розвиток особистісного потенціалу високопосадовців. За період навчання учасники навчання отримали практичні навички щодо реалізації лідерських якостей у своїй діяльності.

На урочистому закритті тренінгової програми «Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління» Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко привітав учасників програми та колектив Державного вищого навчального закладу “Університет менеджменту освіти” з успішним завершенням програми. Перший проректор Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Микола Кириченко подякував учасникам програми за активну участь у навчальному процесі та висловив впевненість у реалізації отриманих знань і досвіду у професійній діяльності. Голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук від імені учасників подякував тренерам та організаторам навчання та висловив очікування від подальших навчальних заходів. Поділилися позитивними враженнями від навчального процесу і тренери програми.

За результатами навчання учасники отримали сертифікати.

Підписатися на новини