«Питання / відповіді»

 

1. Які форми заходів TAIEX існують?

Механізм використання інструменту TAIEX передбачає реалізацію за рахунок коштів ЄС таких заходів:

  • експертні місії (1–2 експерти з країн-членів ЄС відвідують Україну на короткий термін (до 5 робочих днів);
  • навчальні поїздки до країн-членів ЄС (до 3 робочих днів, максимум 3 представники від України);
  • семінари в Україні (1–2 дні); 
  • участь представників України у заходах TAIEX за кордоном (за запрошенням ЄК).

2. У чому полягають відмінності між формами заходів TAIEX?

Під час семінару  експерти з країн-членів ЄС розкривають для аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер законодавства ЄС, регулювання, процедур і передового європейського досвіду.

Протягом експертної місії один або два експерти з країн-членів ЄС відвідують відповідний відділ органу-бенефіціара для надання поглиблених консультацій щодо гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС. Експертна місія триває до п'яти робочих днів і передбачає інтенсивну співпрацю експертів та обмеженої кількості представників органу державної влади України з конкретних практичних питань або певного законодавчого акта.

Навчальна поїздка передбачає відвідання трьома українськими представниками однієї з країн-членів ЄС. Зазначена форма заходу TAIEX є корисною для отримання практичного досвіду для реалізації конкретної сфери законодавства ЄС і, насамперед, для вивчення передового досвіду країни-члена ЄС.

3. Хто може отримати допомогу в рамках інструменту TAIEX ?

Основними цільовими групами інструменту ТАІЕХ є:

  • державні службовці, що працюють у центральних органах виконавчої влади;
  • державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади;
  • органи юстиції та правоохоронні органи;
  • члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
  • професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців;
  • перекладачі, коректори, особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

4. З якою метою був створений інструмент TAIEX?

Для нових країн-членів ЄС ТАІЕХ використовується як інструмент після вступу в ЄС, для країн-кандидатів та країн Західних Балканів – як передвступний інструмент. Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується з метою підтримки реалізації пріоритетів, визначених Планами дій, Договорами про співробітництво і цілями, визначеними в ході постійного структурованого діалогу.

На відміну від багатьох інших видів технічної допомоги ЄС, інструмент TAIEX є гнучким і швидко пристосовується до змін.

5. Що фінансується в рамках інструменту TAIEX?

ТАІЕХ покриває такі витрати на проведення заходів:

Семінари/конференції: місце проведення заходу, технічне обладнання для приміщення (у випадку, коли організація-бенефіціар не може забезпечити належне приміщення на власній території), транспортні витрати і витрати на готель; добові та фінансову компенсацію для експертів; витрати на проживання учасникам заходу, які проживають на відстані більше 100 км від місця проведення заходу, а також витрати, пов’язані з переїздом учасників, які проживають більше ніж за 400 км; переклад, перерви на каву й обід.

Відрядження експертів: переїзд та проживання експерта, добові, фінансова компенсація, переклад при необхідності.

Навчальні поїздки: переїзд і проживання учасників, добові.

6. Експертів з яких країн можливо залучити до інструменту TAIEX?

Експертів з країн-членів ЄС.

7. Чи може бенефіціар паралельно залучати допомогу в рамках TAIEX та іншої технічної допомоги ЄС?

Заходи TAIEX не повинні дублювати заходи, що проводяться у рамках інших проектів технічної допомоги Європейського Союзу, але за умови, що порушені в заявці TAIEX проблемні питання не піднімаються в діючому проекті допомоги ЄС, бенефіціар має право просити допомогу в рамках TAIEX.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини