Нормопроектувальна діяльність

З метою впровадження системних змін та модернізації моделі державного управління, яка зробить владу доступною, прозорою та ефективною, наприкінці 2010 року в Україні розпочато адміністративну реформу. Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади є одним з напрямів стратегічних перетворень, визначених Президентською Програмою економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

У 2014 році набирає чинності Закон України «Про державну службу», який покликаний удосконалити правове регулювання державної служби відповідно до європейських принципів ефективного врядування та у зв’язку із системними реформами, започаткованими Президентом України.

На Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу покладено низку завдань щодо впровадження цього Закону, на виконання чого розроблено:

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту» (схвалена 18 липня 2012 року № 681);

 

проекти наказів Національного агентства України з питань державної служби:

Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V (затверджено 31 травня 2012 року № 92);

Довідково: актом встановлено послідовність дій під час визначення, погодження, затвердження та оновлення вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, перелік обов’язкових знань, умінь та навичок державного службовця в державному органі

 

Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади (затверджено 31 травня 2012 року № 91);

Довідково: актом встановлено мінімальні загальні вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня та досвіду роботи осіб, які претендують на зайняття посади керівника апарату, а також типовий профіль цієї посади

 

Для організації та методичної координації процесу розроблення профілів службами персоналу державних органів підготовлено та затверджено Методичні рекомендації з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах (наказ Нацдержслужби України від 20 липня 2012 року № 148).

Довідково: актом встановлено порядок, принципи розроблення і затвердження профілів у державних органах

 

Також організовано проведення низки семінарів-практикумів для центральних органів виконавчої влади, а згодом заплановано проведення подібних заходів на регіональному рівні.

Системне удосконалення управління людськими ресурсами на державній службі передбачається здійснити також шляхом розроблення та прийняття Державної цільової програми розвитку державної служби. Концепцію цієї програми, розроблену Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», наразі розробляється проект Програми.

Довідково: актом закладаються засади для адаптації державної служби до стандартів і практик Європейського Союзу, посилення здатності системи державної служби до розроблення та реалізації державної політики шляхом створення ефективної системи управління людськими ресурсами та професіоналізації державної служби

 

Довідково. Переглянути інформацію щодо нормопроектувальної діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у попередні роки.