Стратегічний інструментарій - Інструментарій для підготовки, впровадження, моніторингу, звітування та оцінки реформи державного управління та сфер стратегії: керівництво для партнерів SIGMA

Належно функціонуюча система державного управління є передумовою для прозорого та ефективного демократичного врядування. Це основа для функціонування держави, визначення здатності Уряду надавати державні послуги та сприяти конкурентоспроможності та розвитку.

Досягнення необхідних стандартів державного управління потребує реформ у багатьох сферах політики та управління. Якщо реформи плануються та виконуються в роздробленому та спеціальному порядку, вони не можуть трансформувати систему врядування та функціонування державного управління, як очікувалося. Досягнення результатів вимагає, щоб уряди керувались та координували реалізацію загального бачення реформи та пріоритетних завдань.
Ефективне та чітке лідерство, добре функціонуючі механізми реалізації, чіткі напрямивідповідальності та фінансова стійкість є основою будь-якої успішної стратегії реформ. Вони мають вирішальне значення для забезпечення реалізації стратегії та не існують лише на папері.
Протягом багатьох років SIGMA допомагала низці країн розробляти плани реформування державного управління, а також розробляти та впроваджувати відповідні системи моніторингу та звітування для цих реформ. SIGMA також допомагає країнам розвивати свої національні системи стратегічного планування, щоб гарантувати, що однакова якість стандартів та концептуальні підходи застосовуються до розробки та моніторингу стратегії їхніхсфер, незалежно від специфіки політики.
Цей Інструментарій надає практичні поради та рекомендації, а також прості у використанні інструменти для тих, хто бере участь у розробці та впровадженні реформи державного управління (РДУ) та секторальних стратегій.
Інструментарій спрямовує читача на кожний етап розробки, впровадження, моніторингу та загального управління стратегіями. Він охоплює:

 • аналіз проблем;
 • визначення пріоритетів реформ;
 • встановлення цілей;
 • визначення показників (з базовими та цільовими показниками);
 • планування дій та вартості;
 • моніторинг виконання, звітність та оцінка;
 • управління та вивчення РДУ.

Інструментарій (з його додатками) надає ряд рекомендацій, інструментів та шаблонів для розробки та впровадження стратегій:

Джерело: http://www.sigmaweb.org/publications/strategy-toolkit.htm

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Стратегічний інструментарій - Інструментарій для підготовки, впровадження, моніторингу, звітування та оцінки реформи державного управління та сфер стратегії: керівництво для партнерів SIGMA

Належно функціонуюча система державного управління є передумовою для прозорого та ефективного демократичного врядування. Це основа для функціонування держави, визначення здатності Уряду надавати державні послуги та сприяти конкурентоспроможності та розвитку.

Досягнення необхідних стандартів державного управління потребує реформ у багатьох сферах політики та управління. Якщо реформи плануються та виконуються в роздробленому та спеціальному порядку, вони не можуть трансформувати систему врядування та функціонування державного управління, як очікувалося. Досягнення результатів вимагає, щоб уряди керувались та координували реалізацію загального бачення реформи та пріоритетних завдань.
Ефективне та чітке лідерство, добре функціонуючі механізми реалізації, чіткі напрямивідповідальності та фінансова стійкість є основою будь-якої успішної стратегії реформ. Вони мають вирішальне значення для забезпечення реалізації стратегії та не існують лише на папері.
Протягом багатьох років SIGMA допомагала низці країн розробляти плани реформування державного управління, а також розробляти та впроваджувати відповідні системи моніторингу та звітування для цих реформ. SIGMA також допомагає країнам розвивати свої національні системи стратегічного планування, щоб гарантувати, що однакова якість стандартів та концептуальні підходи застосовуються до розробки та моніторингу стратегії їхніхсфер, незалежно від специфіки політики.
Цей Інструментарій надає практичні поради та рекомендації, а також прості у використанні інструменти для тих, хто бере участь у розробці та впровадженні реформи державного управління (РДУ) та секторальних стратегій.
Інструментарій спрямовує читача на кожний етап розробки, впровадження, моніторингу та загального управління стратегіями. Він охоплює:

 • аналіз проблем;
 • визначення пріоритетів реформ;
 • встановлення цілей;
 • визначення показників (з базовими та цільовими показниками);
 • планування дій та вартості;
 • моніторинг виконання, звітність та оцінка;
 • управління та вивчення РДУ.

Інструментарій (з його додатками) надає ряд рекомендацій, інструментів та шаблонів для розробки та впровадження стратегій:

Джерело: http://www.sigmaweb.org/publications/strategy-toolkit.htm

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС. Нормативно-правова база Механізм використання інструменту Twinning в Україні Рекомендації ініціаторам проєктів Twinning Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якої відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів ЄС, спрямованою на досягнення спільними зусиллями поставлених цілей. Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки…
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент короткострокової технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а…
 • Загальна інформація про НАТО

  НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше