Про Центр

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу є державною установою, що належить до сфери повноважень Національного агентства України з питань державної служби (далі – НАДС).

Центр було утворено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 485 як Центр сприяння інституційному розвитку державної служби при Головному управлінні державної служби України (зараз НАДС).

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року № 528 Центр сприяння інституційному розвитку державної служби було перейменовано в Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

На сьогодні Центр є провідною професійною та компетентною державною установою з потужним потенціалом та 20-річним досвідом співпраці з Європейським Союзом та міжнародними організаціями, програмами та проєктами (у тому числі, з EUAM, Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні, Представництвом ООН Жінки в Україні, DECIDE, Natolin4CapacityBuilding, EU4PAR, U-LEAD, PDP, SIGMA, CIDS, PROTECT та іншими), забезпечення інституціональної розбудови, проведення експертно-аналітичних досліджень та функціональних обстежень, реалізації різних інструментів для вдосконалення організаційних процесів (включаючи інструменти управління якістю), а також організації та проведення навчальних та комунікативних заходів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Центр здійснює функції Адміністративного офісу програми Twinning, який був створений з метою інформування органів державної влади щодо можливості використання інструментів інституціональної розбудови Twinning і TAIEX та координації процесу їх імплементації. Центр є національним провайдером та координатором:

 • інструментів Європейського Союзу  Twinning і TAIEX:

Twinning – інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів Європейського Союзута України.

Станом на березень 2024 року у робочому плані: 58 проєктів Twinning завершено, 2 проєкти – на стадії реалізації, 10 проєктів – на стадії підготовки детального технічного завдання Twinning Fiche. Загальна кількість проєктів Twinning – 70.

TAIEX – інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

У 2023 році Адміністративним офісом програми Twinning було опрацьовано проєктні пропозиції, надані органами державної влади та включено 105 пропозицій до Плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX на 2023 рік від 38 органів державної влади України;

 • співробітництва з Програмою ОЕСР SIGMA: 

(Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту) – одним із найпрестижніших аналітичних центрів Європейського Союзу, який було започатковано з метою зміцнення основ державного врядування та вдосконалення процесу розробки та впровадження реформи державного управління.

Центром забезпечується координація Робочого плану Програми SIGMA на відповідні роки, погодження проєктів технічних завдань Програми SIGMA із заінтересованими сторонами, а також організація та проведення ряду заходів з метою обговорення питань реформування державного управління.

З 2011 року НАДС бере активну участь у сферах діяльності Робочої панелі “Врядування та реформа державного управління” Тематичної платформи 1 “Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування” ініціативи ЄС “Східне партнерство” (далі – Робоча панель), зокрема на постійній основі бере участь у засіданнях Робочої панелі та у заходах, організованих країнами ініціативи ЄС “Східне партнерство”. З 2012 року Україна є країною-лідером у сфері “Ефективне управління технічною допомогою”.

Починаючи з 2013 року, в рамках співробітництва з ініціативою ЄС “Східне партнерство” Центром було забезпечено організацію 20 комунікативних заходів та 5 інформаційно-аналітичних та методичних матеріалів з питань реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС.

Крім того, Центр активно залучений до виконання завдань і заходів у сфері реалізації державної політики євроатлантичної інтеграції щодо посилення інституціональної спроможності органів державної влади, відповідальних за співробітництво з НАТО, та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції шляхом:

 • проведення функціональних обстежень органів державної влади стосовно наявних інституційних спроможностей у сфері євроатлантичної інтеграції;

 • визначення кількісних та якісних потреб органів державної влади у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції;

 • розроблення програм підвищення кваліфікації з питань євроатлантичної інтеграції;

 • підготовки пропозицій до Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року.

Водночас Центр здійснює координацію Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони, яка спрямована на забезпечення професійної підготовки цивільних фахівців у структурах безпеки та оборони, а також реалізації ключових реформ.

Водночас Центр є платформою експертно-аналітичних знань і компетенцій у сферах:

1)   адаптації державного управління та державної служби до стандартів Європейського Союзу, зокрема шляхом організації роботи з ефективного використання в Україні інституціональних інструментів;

2)   якісних експертно-аналітичних досліджень та рішень з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

3)   удосконалення стандартів і процедур роботи державних службовців, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування тощо:

 • розроблення нового законодавства у сфері державної служби;

 • методично-консультативний супровід проведених функціональних обстежень центральних органів виконавчої влади;

 • запровадження обстеження системи управління якістю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

 • підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та інших фахівців;

 • розробка та публікація видань аналітичного та інформаційного характеру з метою поширення нових ідей та кращих практик тощо.

З метою визначення єдиного механізму організації професійного навчання для державних службовців за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, Центром розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року № 1028, що сприятиме підвищенню професіоналізації державних службовців.

У 2023 році Центром вперше проведено збір та узагальнення потреб, пріоритетних напрямів та результатів професійного навчання, до якого було залучено 107 міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів.

Аналітичні звіти про результати, потреби та пріоритетні напрями професійного навчання державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва подано на розгляд Секретаріату Кабінету Міністрів України листами НАДС від 15.02.2023 № 632/94-23 та від 01.03.2023 № 873/94-23.

Крім того, з метою надання методичної підтримки службам управління персоналом щодо визначення потреб, пріоритетних напрямів та результатів професійного навчання державних службовців міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади Центром розроблено відповідні методичні рекомендації, які затверджені наказом НАДС від 08.12.2023 № 189-23.

З метою унормування питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за кордоном Центром підготовлено постанову Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2023 року № 990 “Деякі питання організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за кордоном”. Зазначеною постановою затверджено Порядок організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за кордоном, який визначає умови організації та проходження професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у закладах освіти, установах, організаціях за кордоном. Для належного виконання положень згаданої постанови підготовлено:

 • Порядок укладення договору між державним службовцем/посадовою особою місцевого самоврядування і органом, який направляє, про направлення державного службовця/посадової особи місцевого самоврядування на професійне навчання за кордон та типову форму такого договору, затверджені наказом НАДС від 14 листопада 2023 року № 182-23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2023 року за № 2225/41281;

 • Форму звіту про результати професійного навчання державного службовця/посадової особи місцевого самоврядування за кордоном, затверджену наказом НАДС від 14 грудня 2023 року № 192-23;

 • Методичні рекомендації щодо заповнення Форми звіту про результати професійного навчання державного службовця/посадової особи місцевого самоврядування за кордоном, затверджені наказом НАДС від 22 грудня № 196-23;

 • Методичні рекомендації щодо особливостей укладення та виконання договору між державним службовцем/посадовою особою місцевого самоврядування і органом, який направляє, про направлення державного службовця/посадової особи місцевого самоврядування на професійне навчання за кордон, затверджені наказом НАДС від 27 лютого 2024 року № 33-24.

Крім того, у 2019 році Україна отримала статус спостерігача у Робочій групі національних кореспондентів CAF Європейської мережі державного управління (EUPAN), а Центр та його обрані працівники – статус Українського національного ресурсного центру CAF та національних кореспондентів.

Україна стала першою та єдиною на цей час серед країн ініціативи Європейського Союзу “Східне партнерство”, хто отримав такий статус.

Статус спостерігача сприятиме підвищенню ефективності впровадження рекомендацій експертів Програми SIGMA, реалізації реформи державного управління та державної служби в Україні, а також сприятиме отриманню можливості НАДС офіційно залучати ресурси та впроваджувати в Україні європейську модель управління якістю CAF.

З огляду на вищезазначене в Україні з 2019 року здійснюється впровадження Загальної схеми оцінювання (CAF). Зокрема, у 2021 році розроблено онлайн-курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)».

Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у статусі Українського національного ресурсного центру CAF постійно здійснюється експертна підтримка органів державної влади щодо проведення обстеження системи управління якістю шляхом застосування загальної схеми оцінювання CAF