Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності.

Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.

У переважній більшості країн із розвиненою демократією функціонує історично і культурно сформована система здійснення загального народовладдя, яка спирається на відповідне національне законодавство, урядову політику, діяльність місцевих органів влади й самоврядування та передбачає належний рівень культури усіх учасників цього процесу. Але глобальні зміни, які відбуваються у сучасному світі свідчать про те, що практично кожна із держав змінює параметри своєї життєдіяльності, адаптується до нових умов. Нові політичні реалії потребують нових підходів, нових навичок і нової громадянської культури. Процес формування безперервний і складний. Але досягти бажаних результатів можливо, зокрема і завдяки систематичній громадянській освіті.

Громадянська освіта спрямована на створення критичної маси громадян, які володіють повною та достовірною інформацією про свої права та обов’язки, незалежно і критично формують власну думку та готові до громадської діяльності.

Важливою складовою громадянської освіти є формування громадянських компетентностей у тих, хто є безпосередніми учасниками суспільно-політичного життя, зокрема публічних службовців.

Центром спільно з НАДС за сприяння та підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні реалізовано низку заходів, спрямованих на розвиток громадянської (політичної) компетентності публічних службовців, зокрема:

  • підготовлено посібник «Політична освіта публічних службовців в Україні»;
  • розроблено онлайн-курс «Політична освіта публічних службовців в Україні». За результатами проходження онлайн-курсу сертифікат отримали 974 особи (курс розміщено на освітній онлайн-платформі Української школи урядування);
  • протягом 2020 року спільно із Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Політична освіта публічних службовців в Україні», учасниками якого стали 50 осіб.

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини