• Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»

  Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с. Видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, а також матеріали європейського досвіду вступу на державну службу, службової кар’єри та оплати праці державних службовців. Коментар підготовлено на основі досягнень юридичної науки та науки публічного адміністрування, а також сучасної практики функціонування інституту державної служби. Особливий акцент зроблено на цілях кожної з норм та їхній правовій основі. Науково-практичний коментар підготовлено НАДС спільно з Центром політико-правових реформ (ЦППР) та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), що працює та реалізує…
 • Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоханнес Хан підсумував результати використання інструментів Twinning і TAIEX у 2017 році

  У своїй доповіді Єврокомісар наголосив, що у 2017 році інструменти інституціональної розбудови Twinning і TAIEX були визнані як одні з найефективніших інструментів підтримки політики країн-сусідів ЄС. Обидва інструменти підтвердили свою повноцінну спроможність не тільки в наданні технічної підтримки, але також у сприянні здійснення політики змін та забезпечення стабільності, безпеки і розвитку країн-сусідів. Понад 1120 заходів TAIEX та 238 проектів Twinning, що реалізовувались у 2017 році, допомогли нашим країнам-партнерам у посиленні власної інституційної спроможності, досягненні вищого ступеня демократії та реалізації прав людини, сприянні побудови більш конкурентоспроможної та інноваційної економіки, а також формуванні активного громадянського суспільства. 2017 рік також запам’ятався надважливою реформою інструменту Twinning. Цей інструмент, якому на початку 2018 року виповнилося 20 років, дає змогу сфокусуватися на підтримці реалізації пріоритетів ЄС…
 • Уряд актуалізував Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 637-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113" Уряд актуалізував Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113. Внесення змін до Плану обумовлено необхідністю врахування першого досвіду України з виконання зазначеної резолюції в умовах децентралізації; виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок; уточнення та визначення нових виконавців Плану. До Плану дій: включено заходи щодо покращення інфраструктурних та матеріально-технічних умов для служби жінок; посилено складову, яка стосується протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом; включено заходи…
 • Збірник звітів за результатами оцінки діяльності органів виконавчої влади за напрямком "взаємодія з громадськістю"

  У виданні представлено збірку результатів оцінки діяльності органів виконавчої влади за напрямком "взаємодія з громадськістю", які проведені групою експертів з числа представників українських організацій громадянського суспільства, органів державної влади, наукових інститутів та міжнародних організацій. У представленій збірці - резюме результатів оцінок діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування різного рівня та різних регіонів. Видання призначено для державних службовців, дослідників, організацій громадянського суспільства, громадських активістів та програм міжнародної технічної допомоги. Публікацію було підготовлено в рамках проекту "Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні", що реалізується ПРООН за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Погляди, висновки та рекомендації належать авторам і укладачам цієї збірки і не обов’язково відображають думку Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку ООН або інших агенцій…

Презентовано комплексну оцінку системи держуправління України та її відповідності принципам державного управління ЄС

Європейські експерти спільно з Урядом України обговорили результати оцінки системи державного управління України, проведеної програмою ОЕСР та SIGMA, а також майбутні зміни до Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки. Під час презентації європейські експерти представили результати оцінювання системи державного управління в Україні відповідно до принципів державного управління SIGMA, які визначають, що належне урядування та державне управління означають на практиці, та окреслюють основні вимоги, яких повинні дотримуватися країни в процесі своєї європейської інтеграції. Механізм регулярної оцінки системи державного управління дає змогу встановлювати цільові орієнтири для країни та періодично аналізувати прогрес у застосуванні принципів, які охоплюють шість ключових напрямів: стратегічні засади реформування державного управління; формування і координація державної політики; державна служба і управління людськими ресурсами; підзвітність; надання послуг; управління державними фінансами, включаючи державні закупівлі та зовнішній аудит. "У 2017 році Уряд забезпечив виконання більш ніж 75% поставлених річних завдань з реформування…

Досвід країн-членів ЄС щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад та вступу на державну службу

У світі існують різні традиції організації державно-службової діяльності, зокрема в усіх сучасних державах застосовується одна з трьох основних моделей державної служби – кар’єрна, посадова та змішана (поєднує елементи кар’єрної та посадової моделей). Більшість країн Європейського Союзу і власне Європейський Союз побудували свою державну службу за принципом кар’єрної моделі. Це передусім Франція, Німеччина, Данія та Іспанія. Посадова модель діє в Швеції, Нідерландах, змішана модель отримала поширення в Італії, Великій Британії. Серед нових членів ЄС є як прибічники кар’єрної (Болгарія, Кіпр, Румунія, Словаччина, Словенія) так і змішаної моделі (Латвія, Литва, Мальта, Польща, Угорщина, Чехія). Винятком є Естонія, де запроваджена посадова модель.
Детальніше

Громадське обговорення щодо удосконалення організації і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

НАДС оголошує про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо удосконалення організації і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець". Соціальні групи населення та заінтересовані сторони: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, громадські активісти, експерти.
Детальніше