• Підготовлено нову законодавчу базу у сфері державної служби

    Угода про асоціацію з Європейським Союзом, укладена 27 червня і ратифікована 16 вересня 2014 року, передбачає проведення масштабних інституціональних та структурних реформ з дотриманням встановлених жорстких графіків. Якісне та своєчасне виконання взятих на себе зобов’язань потребуватиме відповідної спроможності органів державної влади, що передбачає насамперед наявність компетентних державних службовців.
    Детальніше
  • Нормативно правова база

    Указ Президента України від 06 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2007 року № 154 «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні» Наказ Нацдержслужби від 11 липня 2008 року №191 «Про затвердження Положення про здійснення моніторингу підготовки проектів Twinning в Україні»
  • Презентації тренінгів груп аналізу політики

    Презентації тренінгів, що пройшли у 2008-2010 роках Організація роботи груп аналізу політики та огляд програми тренінгів Процес розробки політики - крок за кроком. Документи планування політики. Методи аналізу ситуації Визначення проблеми, методи аналізу політики Формулювання цілей політики. Результати та продукти. Логічна матриця Ідентифікації та вибір альтернатив розв’язання проблем Оцінка наслідків урядових рішень Приклади поглибленої оцінки наслідків Консультування в процесі аналізу політики Планування впровадження політики Вдосконалення процесу щорічної оцінки результатів діяльності Досвід Латвії: реформування класифікації посад Гендерний аналіз у процесі розроблення політики

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році»

"...Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу здійснив аналіз потреб розроблення й упровадження галузевих кодексів (правил) поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який засвідчив, що більшість органів виконавчої влади (86%) вважають недоцільним розроблення та впровадження галузевих кодексів (правил)...".
Детальніше

Швейцарсько-український освітній проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

На шляху до побудови європейського, демократичного суспільства Україні необхідно здійснити ряд системних перетворень. Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що буда ратифікована 20 вересня 2014 року, ще раз підкреслила верховенство демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод.
Детальніше

Опитування

Ваші очікування від реформи державної служби:
професіоналізація державної служби та поліпшення якості послуг, що надаються державними органами населенню - 54.3%
зниження рівня корупції - 4.3%
скорочення чисельності державних службовців та оптимізація їх роботи - 3.3%
покращення умов праці державних службовців, їх матеріального та соціального становища - 6.5%
не вірю в покращення - 31.5%

Всього голосів: 92
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 лист. 2015 - 00:00