Нормативно-правова база

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно до Конституції та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  іншими  нормативно-правовими  актами та Положенням про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2008 року № 528.

Законодавчі акти

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про очищення влади»

Закон України «Про запобігання корупції» 

Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Акти Президента України

Указ Президента України від 06 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»

Указ Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Указ Президента України від 18 липня 2011 року № 769/2011 «Питання управління державною службою в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2008 року № 528  «Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Постанову Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року № 813 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX».

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №474-р  «Деякі питання реформування державного управління України»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 № 974-р «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 № 1013-р «Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

Накази Нацдержслужби України

Наказ Нацдержслужби України від 08.04.2014 № 43 "Про затвердження Порядку ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців", зареєстровано в Мін'юсті України 16.06.2014 № 628/25405